Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

H “Μικροβιακή Οικία” ως ένα αυτόνομο κυκλικό οικοσύστημα

Tsiligiridis Stavros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/684AE65F-2675-4A0E-842E-A00E6111E4AE
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

«Μικροβιακή οικία, ένα αυτόνομο κυκλικό οικοσύστημα»Η δημιουργία ενός κυκλικού οικοσυστήματος σε μια οικία καθιστά εφικτή τηνδιαχείριση πόρων σε ποικίλες καθημερινές οικιακές διεργασίες. Μια πρακτική όπουσχεδόν κάθε "έξοδος" μιας διεργασίας (στερεά και υγρά απόβλητα) αποτελεί "είσοδο"κάποιας άλλης. Μια άλλη οπτική της μέχρι τώρα λειτουργίας του χώρου και τουτρόπου όπου ζούμε, που αξιοποιεί τις ανεξάντλητες εφαρμογές της βιολογίας ώστε οιέννοιες ανακύκλωση, επεξεργασία, διύλιση, να αποκτήσουν καθημερινές καιεύκολες πρακτικές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά