Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός από αέρα διασκόπησης με τη γεωφυσική μέθοδο πλήρους τανυστή βαθμίδας της έντασης του πεδίου της βαρύτητας της Γης. Εφαρμογή σε μεταλλευτική έρευνα

Paraschos Athanasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/00BE2BEA-A8CD-4B6D-9D41-4D280F22AB3B
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθανάσιος Παράσχος, "Σχεδιασμός από αέρα διασκόπησης με τη γεωφυσική μέθοδο πλήρους τανυστή βαθμίδας της έντασης του πεδίου της βαρύτητας της Γης. Εφαρμογή σε μεταλλευτική έρευνα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.22884
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική αποτελείται από δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος, αναπτύσσεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) του καινοτόμου προϊόντος “Daedalus Project”, μιας ιπτάμενη πλατφόρμας χαμηλού υψομέτρου που χαρακτηρίζεται ως HaaS (Hardware-as-a-Service) και έχει ένα εύρος εφαρμογών. Αποτελεί το πρώτο προϊόν της spin-off εταιρείας “Daedalus I.K.E.” και έχει σκοπό την εύρεση επενδυτή, συγκεκριμένα, επιζητά κεφάλαια από seed-funding (πρώιμη χρηματοδότηση) ή από business angels (επιχειρηματικούς αγγέλους). Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται και αναλύεται μια υπηρεσία που μπορεί η πλατφόρμα να υποστηρίξει και να είναι άμεσα εφαρμόσιμη σε διασκοπήσεις για έρευνα πετρελαίου ή μεταλλικών ορυκτών. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται η δυνατότητα προσαρμογής του βαρυτομετρικού εξοπλισμού στο “Daedalus Project” και η χρησιμότητα της μεθόδου πλήρους τανυστή βαθμίδας της έντασης του πεδίου της βαρύτητας. Τέλος, παρουσιάζονται εφαρμογές και τα πλεονεκτήματα της μεθόδου που είναι: μείωση κινδύνου εξερεύνησης, καλύτερη ανάλυση, παρεμβολές πολύ χαμηλού θορύβου, ταχύτερη και φθηνότερη συλλογή δεδομένων, απόκτηση δεδομένων-ερμηνεία σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, αξιόπιστη ενσωμάτωση για μοντελοποίηση με σεισμικά δεδομένα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά