Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδίαση και υλοποίηση ενός αυτόνομου πράκτορα για το παιχνίδι “League of Legends”

Trigakis Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3FC13B9C-D31C-43B9-BF30-F8A534932864
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Τριγκάκης, "Σχεδίαση και υλοποίηση ενός αυτόνομου πράκτορα για το παιχνίδι “League of Legends”", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.22903
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

After the commercial success of the video game “Dota”, there has been increasing attention given to the Multiplayer online battle arena (MOBA) subgenre of Real Time Strategy (RTS) games. The creation of agents able to play autonomously within such games is sometimes limited by the absence of a public application programming interface (API). This applies to the popular game “League of Legends”, which was greatly inspired by Dota. The few computer-assisted players provided by the designers of this game range from beginner to intermediate, but have direct access to the private API inside the game. This thesis introduces a novel way to handle autonomous agent creation in such games, where access to the game state is limited to the information displayed on the user’s screen. The proposed methods come close to what a human player does, since there is a perception phase, which relies mainly on visual analysis, and a decision phase, whose outcome affects the game through emulation of the keyboard and mouse input devices. To achieve this we use screen capture on the game’s interface and computer vision algorithms to detect important information. Then, we use artificial intelligence algorithms to encode behaviors for the game character we control. Realizing this perception-decision-action cycle is very demanding in terms of computational resources, however our optimized implementation manages to meet the real-time requirements of the game. Our autonomous agent for the “League of Legends” game is able to achieve intermediate level of play and is quite competent against the designer-provided agents and also against beginner human players.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά