Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση διανοίξεως υπόγειων έργων στάθμευσης οχημάτων και δίδυμων οδικών σηράγγων στα Χανιά

Chronopoulou Athina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1BFE4376-0E9C-472F-A200-C8CDFFCD16F1
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθηνά Χρονοπούλου, "Διερεύνηση διανοίξεως υπόγειων έργων στάθμευσης οχημάτων και δίδυμων οδικών σηράγγων στα Χανιά", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.22931
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Στόχος της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι η αναγνωριστική διερεύνηση κατασκευής δυο υπόγειων χώρων στάθμευσης και δυο οδικών σηράγγων και την μεταξύ των σύνδεση, για τη σημαντικότατη μείωση του κυκλοφοριακού φορτίου και των σταθμευμένων αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης των Χανίων. Αφού γίνεται καταρχάς η σύντομη πολεοδομική περιγραφή της πόλης και αξιολογούνται οι έως σήμερα γεωτεχνικές έρευνες στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης, εν συνεχεία προτείνεται ο σχεδιασμός των ως άνω υπογείων έργων που θα κατασκευασθούν κυρίως εντός του βραχώδους υποβάθρου και κάτω από τον ορίζοντα πάνω από τον οποίο υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα. Η μέθοδος κατασκευής των δύο οδικών σηράγγων που θα αποσυμφορήσουν το κέντρο της πόλης απ την οδική κυκλοφορία, προτείνεται να είναι η κλασσική μέθοδος κατασκευής σηράγγων ή όπως συνήθως αποκαλείται η Νέα Αυστριακή Μέθοδος κατασκευής σηράγγων (ΝΑΤΜ) η οποία θα γίνει με μηχανικά μέσα και ήπιο τρόπο εκσκαφής. Επίσης, οι δυο υπόγειοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων συνολικής χωρητικότητας 526 θέσεων, θα κατασκευασθούν με τη μέθοδο των σκυροδετημένων θαλάμων και στύλων πετρώματος και με όρυξη των υπογείων με μηχανικά μέσα. Oι στύλοι – όπως άλλωστε και οι σήραγγες - θα σκυροδετηθούν με οπλισμένο σκυρόδεμα που θα τους προσδώσει την στατική των επάρκεια ενώ η αποφυγή καθιζήσεων στην επιφάνεια θα αποφευχθεί με το μικρό βήμα προχώρησης όλων των έργων. Ένα τέτοιο έργο, θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί στο μέλλον αφού μελετηθούν ενδελεχώς(α) τα ευρήματα νέων γεωτεχνικών ερευνών του υπεδάφους, (β) η στατική επάρκεια των υπόγειων έργων, (γ) το κυκλοφοριακό φορτίο κ.λπ., και (δ) το κόστος, με ένα σχήμα τύπου PublicPrivateProject (PPP).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά