Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αριθμητική προσομοίωση παραγωγής φυσικού αερίου από ταμιευτήρα βιογενούς αερίου

Zara Chaido

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2ED6F611-D47F-4C64-86F8-6D70087A06B0
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χάϊδω Ζάρα, "Αριθμητική προσομοίωση παραγωγής φυσικού αερίου από ταμιευτήρα βιογενούς αερίου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.22952
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παραγωγή σχιστολιθικού αερίου είναι μια από τις ανερχόμενες πηγές ενέργειας που γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση τα τελευταία χρόνια. Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μια πρώτη προσέγγιση προσομοίωσης της παραγωγής βιογενούς σχιστολιθικού αερίου (shale gas) με τη χρήση υδραυλικής ρωγμάτωσης. Η προσομοίωση αφορά εκμετάλλευση σχιστολιθικού ταμιευτήρα με πολλαπλές γεωτρήσεις από την ίδια επιφανειακή θέση. Σκοπός τηε εργασίας είναι να βρεθεί η βέλτιστη διάταξη των γεωτρήσεων για τη μέγιστη παραγωγή αερίου και να μελετηθούν οι τυχόν αλληλεπιδράσεις των διατάξεων των γεωτρήσεων παραγωγής. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκαν μοντέλα προσομοίωσης ενός συνθετικού ταμιευτήρα με τη χρήση λογισμικού προγράμματος GEM της CMG με τα οποία επιτυγχάνεται παραμετρική διερεύνηση και ανάλυση ευαισθησίας των παραμέτρων του μοντέλου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά