Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη νευρωνικού δικτύου για την πρόβλεψη αναλυτικής σύστασης υπογείων ταμιευτήρων χρησιμοποιώντας υπόγειες μετρήσεις DFA

Kottaki Nomiki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/436576A8-3C0E-477B-8CB3-A5D882F22BE6
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νομική Κωττάκη, "Ανάπτυξη νευρωνικού δικτύου για την πρόβλεψη αναλυτικής σύστασης υπογείων ταμιευτήρων χρησιμοποιώντας υπόγειες μετρήσεις DFA.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.23004
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου, που με την εφαρμογή των τεχνητών νευρωνικών δικτύων θα επιτρέπει την ασφαλή πρόβλεψη της γραμμομοριακής σύστασης πετρελαϊκών ρευστών της μορφής και αξιοποιώντας τις μετρήσεις του οπτικού αναλυτή ρευστών OFA (Optical Fluid Analyzer) που λαμβάνονται στο πεδίο κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης μίας ερευνητικής γεώτρησης. Μέχρι σήμερα το OFA, που αποτελεί τμήμα του οργάνου διαγραφιών παραγωγής MDT, παρέχει κατά τη διάρκεια του τεστ μόνο την επί τοις εκατό κατά μάζα περιεκτικότητα του ρευστού σε και Για την ανάπτυξη του μοντέλου χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον, πέραν των κατά μάζα περιεκτικοτήτων, μετρήσεις πεδίου που είναι πάντα διαθέσιμες όπως ο δείκτης πτητικότητας GOR, ο δείκτης πυκνότητας πετρελαίου API, και τέλος η σχετική πυκνότητα της αερίου φάσης . Η εκπαίδευση των τεχνητών νευρωνικών δικτύων πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας μια βάση δεδομένων 752 δειγμάτων πετρελαϊκών ρευστών. Οι προβλέψεις του μοντέλου για την επί τοις εκατό κατά mole περιεκτικότητα των ρευστών σε , , και κρίνονται ιδιαιτέρως ικανοποιητικές, όπως αποδεικνύουν τα αποτελέσματα επί ενός σετ ελέγχου με δεδομένα γεωτρήσεων τα οποία δεν ελήφθησαν υπόψιν από το μοντέλο κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσής του, ενώ απλώς ικανοποιητικές κρίνονται οι προβλέψεις του για την επί τοις εκατό κατά mole περιεκτικότητα των ρευστών στα κλάσματα και . Η επιτυχής ανάπτυξη του μοντέλου μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη στην βιομηχανία πετρελαίου καθώς οι προβλέψεις του διευρύνουν την πληροφορία επί της σύστασης του ρευστού του ταμιευτήρα σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο σε σχέση με ότι ισχύει μέχρι σήμερα.Η πληροφορία που παρέχει σήμερα ο οπτικός αναλυτής ρευστών OFA στην βιομηχανία πετρελαίου δεν δύναται να αξιοποιηθεί αμέσως από τα μοντέλα προσομοίωσης PVT των ταμιευτήρων καθώς αυτά απαιτούν να εισαχθεί ο αναλυτικός χαρακτηρισμός κατά mole κι όχι κατά μάζα. Η διαθεσιμότητα των δεδομένων που παρέχει το μοντέλο ενισχύει την εμπιστοσύνη για την ακρίβεια των μελετών που θα εκπονηθούν από τους μηχανικούς πετρελαίων κατά τη διάρκεια του πρώιμου αυτού σταδίου κατά την αξιολόγηση μίας γεώτρησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά