Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κατανομή των εκβρασμένων μικροπλαστικών (pellets) στα αμμώδη υποστρώματα παραλιών της Βόρειας Κρήτης

Karkanorachaki Aikaterini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8E56034D-D0BC-4110-9CFC-00356D55B5D7
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αικατερίνη Καρκανοραχάκη, "Κατανομή των εκβρασμένων μικροπλαστικών (pellets) στα αμμώδη υποστρώματα παραλιών της Βόρειας Κρήτης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.23006
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Μεγάλες ποσότητες πλαστικών καταλήγουν στα οικοσυστήματα κάθε χρόνο, είτε με τη μορφή απορριμμένων ή χαμένων αντικειμένων, είτε σαν διαρροές από ΧΥΤΑ ή μονάδες παραγωγής πλαστικών, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται, έχοντας αρνητικές συνέπειες για τη θαλάσσια ζωή. Τα μικροπλαστικά εισέρχονται στο περιβάλλον αυτοτελή αντικείμενα, όπως τα pellets, ή σαν αποτέλεσμα κατάτμησης μεγαλύτερων αντικειμένων.Για την πραγματοποίηση της εργασίας αυτής, μέσα σε διάστημα 3 μηνών συγκεντρώθηκαν, μετά από κοσκίνισμα, δείγματα εκβρασμένων τμημάτων πλαστικών αντικειμένων και πλαστικών pellets παραγωγής από την επιφάνεια και από βάθος υποστρώματος μέχρι 10cm, 4 παραλιών της Βόρειας Κρήτης, με τη μέθοδο της συστηματικής δειγματοληψίας. Τα pellets διαχωρίστηκαν σε 6 κατηγορίες με βάση το χρώμα (νέα λευκά, παλαιά λευκά, υπόλευκα, πορτοκαλί, καφέ και έγχρωμα), ενώ τα τμήματα πλαστικών σε 4 κλάσεις μεγέθους (0-4mm, 4-15mm, 15-50mm και >50mm) και για κάθε κατηγορία μετρήθηκαν οι αφθονίες και τα βάρη σε g. Μετρήθηκαν, επίσης, οι αφθονίες των πλαστικών που καλύπτονταν από πίσσα. Μετά από στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, εξήχθησαν συμπεράσματα σχετικά με τις κατανομές των πλαστικών συνολικά, αλλά και των επιμέρους κατηγοριών, κατά μήκος και κατά πλάτος των παραλιών, αλλά και στην επιφάνεια σε σχέση με το υπόστρωμα, καθιστώντας έτσι δυνατή την κατανόηση της συμπεριφοράς των πλαστικών αλλά και των ίδιων των παραλιών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά