Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αποτίμηση παραγωγικού δυναμικού ταμιευτήρα της Ανατολικής Μεσογείου με τη μέθοδο ισοζυγίου μάζας

Symeonidis Anastasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1FAA66A4-5EF5-40DE-8ED0-0B372C442A27
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστάσιος Συμεωνίδης, "Αποτίμηση παραγωγικού δυναμικού Ταμιευτήρα της Ανατολικής Μεσογείου με τη μέθοδο ισοζυγίου μάζας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.23012
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων προσομοίωσης της αναμενόμενης παραγωγής του ταμιευτήρα «Χ» υπό συγκεκριμένα σενάρια εκμετάλλευσης με χρήση της Μεθόδου Ισοζυγίου Μάζας (ΜΙΜ). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό MBal της εταιρείας Petroleum Experts ώστε να καταστεί δυνατή η εκτίμηση του δυναμικού του.Δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος ταμιευτήρας αποτελεί καινούρια ανακάλυψη, η διαθέσιμη γνώση για αυτόν περιορίζεται στο στατικό μοντέλο αφού δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα παραγωγής. Επομένως, η ανάπτυξη των εν λόγω μαθηματικών μοντέλων απαίτησε ιδιαίτερο χειρισμό σχετικά με τα δεδομένα που εισήχθησαν στο πρόγραμμα, λόγω της αβεβαιότητας των τιμών τους, ούτως ώστε να προσομοιωθεί κατά τον πλέον δυνατό ρεαλιστικό τρόπο η διαδικασία παραγωγής. Τα μοντέλα αναπτύχθηκαν κατά τρόπο ώστε να υλοποιείται το σενάριο παραγωγής με βάση τα επενδυτικά πλάνα που έχει καταστρώσει η διαχειρίστρια εταιρία. Επιπρόσθετα, κάποιες τιμές παραμέτρων, για τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα, επιλέγησαν κατά τρόπο ώστε τα παραγόμενα μοντέλα να ικανοποιούν τα φυσικά κριτήρια τα οποία τέθηκαν.Όταν το δημιουργούμενο μοντέλο κρίθηκε αξιόπιστο ικανοποιώντας τις προϋποθέσεις που ετέθησαν πραγματοποιήθηκε πρόβλεψη παραγωγής για κάθε ένα από τα σενάρια που εκτιμούνται ως πιθανά να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν τρία σενάρια (P10, P50, P90) με κυρίαρχη διαφορά τους τον αρχικό όγκο του πετρελαίου (STOIIP) που πληροί τους πόρους του ταμιευτήρα, όπως επίσης και τον όγκο του ταμιευτήρα νερού. Τέλος, δημιουργήθηκαν όλα τα κατάλληλα διαγράμματα τα οποία κατέστησαν δυνατή την αξιολόγηση του κάθε σεναρίου παραγωγής, όπως επίσης και τα συγκριτικά διαγράμματα τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της δυναμικής συμπεριφοράς του κοιτάσματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά