Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Παρακολούθηση ατμοσφαιρικών συνθηκών με χρήση αισθητήρων στο υπολογιστικό νέφος

Mastorakis Labros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8E6931E2-31F3-4E79-9D9D-8D80B11D1521
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Λάμπρος Μαστοράκης, "Παρακολούθηση ατμοσφαιρικών συνθηκών με χρήση αισθητήρων στο υπολογιστικό νέφος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.23092
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το CLIMATE (Cloud Intelligent Monitoring Atmosphere Technology) αποτελεί ένα διαδικτυακό σύστημα παρακολούθησης ατμοσφαιρικών συνθηκών με χρήση αισθητήρων στο «Νέφος» (Cloud). Μελετάει φυσικά μεγέθη της ατμόσφαιρας του περιβάλλοντος χώρου και λαμβάνει μετρήσεις για τις διακυμάνσεις τους. Σκοπός του συστήματος είναι να επεξεργάζεται τα δεδομένα των μετρήσεων προκειμένου να τα προσφέρει στους χρήστες ως χρήσιμη πληροφορία. Η λήψη και η επεξεργασία των δεδομένων, η παραμετροποίηση του συστήματος καθώς και η πιστοποίηση των χρηστών γίνεται αποκλειστικά συνδυάζοντας παρεχόμενες υπηρεσίες γενικού σκοπού και υπολογιστικούς πόρους που προσπελαύνονται διαδικτυακά και παρέχονται από υποδομές Νέφους. Το σύστημα μπορεί να εξυπηρετήσει ανάγκες χρηστών και οργανισμών προσφέροντας τη δυνατότητα, μέσω μιας διαδικτυακής διεπαφής, να παρακολουθούν τις διακυμάνσεις των φυσικών μεγεθών της ατμόσφαιρας σε συγκεκριμένους χώρους, να ενημερώνονται για τις μεταβολές των τιμών αυτών σε πραγματικό χρόνο και να έχουν πρόσβαση στο ιστορικό των μεταβαλλόμενων τιμών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά