Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συμβολομετρία RADAR στην παρακολούθηση υψομετρικών παραμορφώσεων του εδάφους

Bikouvaraki Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/691B8F57-AEDE-497E-AF03-3A2A2A0C805C
Έτος 2011
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Μπικουβαράκη, "Συμβολομετρία RADAR στην παρακολούθηση υψομετρικών παραμορφώσεων του εδάφους", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2011 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.23371
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Συχνά παρατηρούνται υψομετρικές παραμορφώσεις στο έδαφος, οι οποίες έχουν προκληθεί από φυσικά αίτια (π.χ. σεισμοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις κλπ) ή από την ανθρώπινη δραστηριότητα (π.χ. υπόγειες εκμεταλλεύσεις, υπεράντληση νερού κλπ). Η διαφορική συμβολομετρία RADAR συνθετικού ανοίγματος (DInSAR) είναι μία νέα τεχνική η οποία δύναται να μετρήσει αυτού του είδους τις παραμορφώσεις με ακρίβεια μερικών εκατοστών και συχνά χιλιοστών.Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εφαρμογή της διαφορικής συμβολομετρίας RADAR συνθετικού ανοίγματος στην περιοχή της Χρυσοσκαλίτισσας, στο νοτιοδυτικό άκρο της νήσου Κρήτης. Η επιλογή της θέσης αυτής έγινε βάσει του γεγονότος ότι εμφανίζεται στην περιοχή μία τάση για ανύψωση της τάξεως των πέντε χιλιοστών ανά έτος.Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία των εικόνων είναι το Repeat Orbit Interferometry PACkage (ROI_PAC) το οποίο δημιουργήθηκε από το Jet Propulsion Laboratory της NASA, και το Caltech.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά