Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός λειτουργικού αρχετύπου για συνεργατικούς εικονικούς ενεργειακούς σταθμούς

Skipetaris Dimosthenis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0C7EFBCA-BC7A-40CF-8B26-72A7B8F1F91B
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημοσθένης Σκιπετάρης, "Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός λειτουργικού αρχετύπου για συνεργατικούς εικονικούς ενεργειακούς σταθμούς", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.23386
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Πρόσφατα υπάρχει μια σημαντική προσπάθεια για μείωση της εξάρτησής μας από τα ορυκτά καύσιμα και τη στροφή προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, προκειμένου να εγγυηθεί την ενεργειακή ασφάλεια και την άμβλυνση των επιπτώσεων της χρήσης της ενέργειας στο περιβάλλον. Η μετάβαση αυτή απαιτεί μια ριζική επανεξέταση και αναδιοργάνωση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Το έξυπνο δίκτυο θα πρέπει να πάρει την θέση του σημερινού απαρχαιωμένου δικτύου ηλεκτροδότησης, και να είναι σε θέση να κάνει αποτελεσματική χρήση της διαλείπουσας ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Αυτό θα απαιτήσει εκτεταμένη χρήση τεχνικών διαχείρισης της ζήτησης και τον συγχρονισμό των ενεργειών για την εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης.Για το σκοπό αυτό, η έννοια των Συνεργατικών Εικονικών Μονάδων Παραγωγής (CVPP) έχει προταθεί για να συλλάβει την έννοια ενός αριθμού παραγόντων, που συνασπίζονται μαζί για να πωλήσουν ηλεκτρική ενέργεια ή να παρέχουν υπηρεσίες μείωσης ενεργιακής κατανάλωσης, σαν ένα σύνολο. Ωστόσο, αρκετές προκλήσεις προκύπτουν στη διαμόρφωση και τη διαχείριση των CVPPs που πρέπει να είναι σε θέση να συντονίζουν μια σειρά από ετερογενείς παράγοντες για να μεγιστοποιηθεί το ποσό της ενέργειας που παρέχουν στο σύστημα, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα το κόστος και την αβεβαιότητα με αυτό τον τρόπο.Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός λειτουργικού αρχετύπου για τους Συνεργατικούς Εικονικούς Ενεργειακούς Σταθμούς(CVPP). Μελετήθηκαν και καταγράφηκαν οι ανάγκες των μελών ενός CVPP, όπως και οι ανάγκες ενός διαχειριστή, και στην συνέχεια σχεδίαστηκε το λειτουργικό αρχέτυπο. Στην σχεδίαση ακολουθήθηκαν βασικές αρχές σχεδίασης διεπαφής. Στα πλαίσια των λειτουργικοτήτων που προέκυψαν βάση των αναγκών, εντάχθηκαν έννοιες της θεωρίας ψηφοφοριών, και υλοποιήθηκαν δύο είδη ψηφοφοριών. Η σχεδίαση έγινε με βάσει τις αρχές της οντοκεντρικής σχεδίασης συστημάτων. Η βάση δεδομένων που απαιτήθηκε σχεδιάστηκε και αυτή και αναπτύχθηκε ακολουθώντας τις βασικές αρχές σχεδιάσης και ανάπτυξης βάσεων δεδομένων. Η υλοποίηση έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε αυτό που φτιάξαμε να μπορεί να τρέξει σε οποιοδήποτε μηχάνημα έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά