Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Θεσμική διερεύνηση σύγχρονων πτυχών της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια : Η περίπτωση των πράσινων μισθώσεων

Kalaitzantonaki Stavroula

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/501E0FD7-502D-4CCC-8875-3272176D0799
Έτος 2014
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σταυρούλα Καλαιτζαντωνάκη, "Θεσμική διερεύνηση σύγχρονων πτυχών της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια : Η περίπτωση των πράσινων μισθώσεων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Πρώην Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.23413
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εξοικονόμηση ενέργειας, ως σύγχρονη πολιτική, περιβαλλοντική και οικονομική επιταγή, βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Συνδέεται με την ισχυροποίηση της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διεθνή σκηνή, όπως επίσης και με προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των επόμενων γενεών στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Παράλληλα, εμφανίζεται ως εφαλτήριο προσπέλασης της οικονομικής ύφεσης. Σημαντικό ρόλο στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης καλείται να διαδραματίσει και ο τομέας των κτιρίων, που πρόσφατες μελέτες τον ανακηρύσσουν σε σημαντικό ενεργειακό καταναλωτή. Τα σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα επιδρούν καταλυτικά στα τεχνικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των κτιρίων και τους προσδίδουν ποικίλες δυνατότητες και υψηλή απόδοση, τόσο στο επίπεδο της ενεργειακής κατανάλωσης, όσο και στο επίπεδο των ευρύτερων επιπτώσεών τους στο περιβάλλον, αλλά και στα επίπεδα του σχεδιασμού, της λειτουργικότητας ή της συντήρησης. Πρόκειται για κατασκευές που συνάδουν με τις αρχές της βιώσιμης ή αειφόρου ανάπτυξης, στο πλαίσιο των οποίων εντάσσονται τα «Κτίρια Υψηλής Απόδοσης» (High Performance Buildings) και τα αποκαλούμενα «Πράσινα Κτίρια» (Green Buildings), ενώ παράλληλα υπάρχουν και τα «Κτίρια Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης» (High Energy Performance Buildings), καθώς και τα «Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης» (nearly Zero Energy Buildings) που αναφέρονται στο υψηλό επίπεδο της ενεργειακής απόδοσης. Η εξάπλωση των σύγχρονων αυτών κατασκευών, μέσα από τις επιταγές της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να θέσει νέες προκλήσεις και στην ελληνική νομική πραγματικότητα, και στο πεδίο των μισθώσεων. Ειδικότερα, αναμένεται η εξάπλωση των Πράσινων Μισθώσεων, οι οποίες δεν αποτελούν μέχρι στιγμής διακριτή κατηγορία μίσθωσης, θα δημιουργήσουν, όμως, νέα δεδομένα για τους πολίτες (ιδιοκτήτες και ενοικιαστές), το νομοθέτη, αλλά και τη δικαστική πρακτική.Η απουσία ειδικού νομοθετικού πλαισίου για τις Πράσινες Μισθώσεις αποτελεί το βασικό προβληματισμό της παρούσας ερευνητικής εργασίας, η οποία επιδιώκει να εξετάσει, αφενός το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής των Πράσινων Μισθώσεων και αφετέρου εάν το υφιστάμενο ευρύτερο νομικό πλαίσιο σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο είναι επαρκές για την κάλυψη των νομικών ζητημάτων των Πράσινων Μισθώσεων, εστιάζοντας στις ευρωπαϊκές Οδηγίες περί εξοικονόμησης ενέργειας, και στην εναρμόνισή τους στην Ελληνική Έννομη τάξη, στο Ελληνικό Σύνταγμα (αρθ.24 , άρθ. 5 και άρθ. 2), στον ελληνικό Αστικό Κώδικα (ΑΚ), καθώς και στην κοινή νομοθεσία. Επίσης, διερευνάται η ύπαρξη ή μη κινήτρων (οικονομικών ή φορολογικών) και χρηματοδοτικών εργαλείων για τη σύναψη Πράσινων Μισθώσεων, καθώς και η επίδρασή τους στην επιτυχημένη και αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά