Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Energy and telecommunication systems coupling

Nikolaou Spyridon

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/78375B98-D6B1-4050-A723-A852C897BA13
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σπυρίδων Νικολάου, "Energy and telecommunication systems coupling", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.23799
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής, είναι να δούμε σφαιρικά τη σχέση ενέργειας – ενεργειακών εγκαταστάσεων, με τις επικοινωνίες γενικά και πιο συγκεκριμένα, με τα επικοινωνιακά συστήματα στις μέρες μας.Ξεκινάμε από τη μελέτη των ενεργειακών αναγκών-απαιτήσεων και της ενεργειακής κατανάλωσης των τεχνολογιών επικοινωνίας, εξετάζοντας παραδείγματα τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Συνεχίζουμε, μελετώντας τους περιορισμούς όδευσης των τηλεπικοινωνιακών αγωγών, τόσο σε εναέρια όσο και σε υπόγεια δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Στη συνέχεια εξετάζουμε πως οι Α/Γ επηρεάζουν τα συστήματα επικοινωνιών και προχωράμε στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία των επικοινωνιακών συστημάτων. Περιγράφονται οι περιορισμοί που δημιουργούνται στις επικοινωνίες στο εξωτερικό περιβάλλον, αλλά και στο εσωτερικό κτιρίων.Έπειτα, μελετώνται οι δυνατότητες εκμετάλλευσης των δικτύων ενέργειας για επικοινωνιακούς σκόπους. Με στόχο να έχουμε μια ολοκληρωμένη εξέταση, περιγράφονται οι αντίστοιχες δυνατότητες για τα ηλεκτρικά δίκτυα μεταφοράς και διανομής, αλλά και για τα δίκτυα εντός των κτιρίων.Στη συνέχεια, αφιερώνουμε ένα κεφάλαιο στις ανάγκες των ενεργειακών εγκαταστάσεων σε επικοινωνίες. Μελετούμε τα συστήματα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται σήμερα σε τέτοιες εγκαταστάσεις, ενώ περιγράφονται και μελλοντικές εφαρμογές. Τέλος διερευνώνται οι επιμέρους ανάγκες των ενεργειακών συστημάτων –εντός και εκτός κτιρίων- σε επικοινωνίες. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής, είναι να δούμε σφαιρικά τη σχέση ενέργειας – ενεργειακών εγκαταστάσεων, με τις επικοινωνίες γενικά και πιο συγκεκριμένα, με τα επικοινωνιακά συστήματα στις μέρες μας.Ξεκινάμε από τη μελέτη των ενεργειακών αναγκών-απαιτήσεων και της ενεργειακής κατανάλωσης των τεχνολογιών επικοινωνίας, εξετάζοντας παραδείγματα τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Συνεχίζουμε, μελετώντας τους περιορισμούς όδευσης των τηλεπικοινωνιακών αγωγών, τόσο σε εναέρια όσο και σε υπόγεια δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Στη συνέχεια εξετάζουμε πως οι Α/Γ επηρεάζουν τα συστήματα επικοινωνιών και προχωράμε στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία των επικοινωνιακών συστημάτων. Περιγράφονται οι περιορισμοί που δημιουργούνται στις επικοινωνίες στο εξωτερικό περιβάλλον, αλλά και στο εσωτερικό κτιρίων.Έπειτα, μελετώνται οι δυνατότητες εκμετάλλευσης των δικτύων ενέργειας για επικοινωνιακούς σκόπους. Με στόχο να έχουμε μια ολοκληρωμένη εξέταση, περιγράφονται οι αντίστοιχες δυνατότητες για τα ηλεκτρικά δίκτυα μεταφοράς και διανομής, αλλά και για τα δίκτυα εντός των κτιρίων.Στη συνέχεια, αφιερώνουμε ένα κεφάλαιο στις ανάγκες των ενεργειακών εγκαταστάσεων σε επικοινωνίες. Μελετούμε τα συστήματα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται σήμερα σε τέτοιες εγκαταστάσεις, ενώ περιγράφονται και μελλοντικές εφαρμογές. Τέλος διερευνώνται οι επιμέρους ανάγκες των ενεργειακών συστημάτων –εντός και εκτός κτιρίων- σε επικοινωνίες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά