Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδίαση και κατασκευή μιας πλατφόρμας υλοποίησης εφαρμογών BACnet και πειραματική χρήση της

Michail Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/93EF3C18-C7D8-42A5-8068-4BAF8BC7EFB8
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Μιχαήλ, "Σχεδίαση και κατασκευή μιας πλατφόρμας υλοποίησης εφαρμογών BACnet και πειραματική χρήση της", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.23809
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα συστήματα αυτοματισμών που βρίσκουν πρακτική εφαρμογή ςτα συστήματα διαχείρισης κτιρίων (Building management Systems, BMS) αποτελούν ένα πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο πεδίο ακαδημαϊκής έρευνας και ενασχόλησης για τους ηλεκτρονικούς μηχανικούς. Την εποχή που το κόστος της ενέργειας (οικονομικό, περιβαντολογικό) θα αρχίσει να αυξάνεται γεωμετρικά, λόγω εξάντλησης των ορυκτών καυσίμων, τα συστήματα αυτοματισμών ανοίγουν τον δρόμο για μια πιο ορθολογική διαχείριση της ενέργειας που παράγεται.Τα συστηματα αυτοματισμών είναι όμως και μια τεράστια αγορά με εκατοντάδες διαφορετικούς κατασκευαστές. Για να γίνει πιο αποδοτική η σχεδίαση και η κατασκευή συστημάτων με την συμμετοχή στο ίδιο σύστημα κομματιών από πολλούς κατασκευαστές η αγορά έχει αρχίσει να κατευθύνεται προς την υιοθέτηση ανοιχτών πρωτοκόλλων επικοινωνίας που επιτρέπουν την δυνατότητα αυτή. Ένα από τα πρώτα και το πιο γνωστά τέτοιου είδους πρωτόκολλα είναι το BACnet (Building Automation and Control networking protocol). Στην παρούσα εργασία δημιουργήθηκε ένα συστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο ανάπτυξης εφαρμογών με το συγκεκριμένο πρωτόκολλο ςε ένα τοπικό MS/TP (Master Slave Token Passing) δίκτυο. Το σύστημα αυτό κατασκευάστηκε από την αρχή, είναι πλήρως λειτουργικό και δημιουργήθηκε μια πρότυπη εφαρμογή καταγραφής δεδομένων από αισθητηρες. Με την διπλωματική αυτή ο υπογράφων θεωρεί ότι αφήνει μια καλή παρακαταθήκη για όποιον θέλει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο πρωτόκολλο και να δημιουργήσει πρακτικές εγαρμογές σε ένα BMS σύστημα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά