Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επεξεργασία θαλάσσιων δεδομένων σεισμικής ανάκλασης από το Νότιο Αιγαίο

Mouchou Apostolia-Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/862E1C63-D233-496F-9F53-15BC6EF3D06E
Έτος 2014
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αποστολία-Μαρία Μούχου, "Επεξεργασία θαλάσσιων δεδομένων σεισμικής ανάκλασης από το Νότιο Αιγαίο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.23831
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία επεξεργάστηκαν θαλάσσια σεισμικά δεδομένα ανάκλασης που παραχωρήθηκαν από την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ) (πρώην Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου-ΔΕΠ). Το τμήμα της τομής που επεξεργάστηκε βρίσκεται πλησίον των νησιών της Φολέγανδρου και της Σίφνου εντός της λεκάνης της Φολέγανδρου. Η γεωφυσική διασκόπηση έγινε με τη μέθοδο της σεισμικής ανάκλασης. Η γραμμή μελέτης της εν λόγω εργασίας έχει μήκος 25Km περίπου είναι τμήμα της γραμμής AEG-1. Τα δεδομένα έχουν υποστεί πρωτογενή επεξεργασία από το ερευνητικό τμήμα της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια. Η επεξεργασία των θαλάσσιων αυτών δεδομένων έγινε στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής.Τα βασικά στάδια επεξεργασίας σεισμικών ανάκλασης της παρούσας μελέτης είναι:- Η πραγματοποίηση της αποσυνέλιξης πρόβλεψης (Spiking/Predictive Deconvolution) στα αρχικά δεδομένα με σκοπό την απαλοιφή των πολλαπλών ανακλάσεων.- Η ανάλυση ταχυτήτων με δεδομένα κοινού ενδιάμεσου σημείου και η δημιουργία σεισμικής τομής υπέρθεσης.- Εν συνεχεία η εφαρμογή του φίλτρο αυτόματης ενίσχυσης (AGC).- Η εφαρμογή του ζωνοπερατού φίλτρου στα δεδομένα της σεισμικής τομής υπέρθεσης (Stack) σύμφωνα με τη συχνότητα Nyquist.- Κατά την επεξεργασία των δεδομένων μετά τη σεισμική υπέρθεση (Stack) η εφαρμογή του φίλτρου F-K, όπου αποκόπηκαν οι ταχύτητες 1500m/s στο πολύγωνο που σχηματίσθηκε συμμετρικά. Στα δεδομένα της παρούσας εργασίας η ενέργεια κυμαίνεται από 5-45 Hz.- Η σύγκριση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής των φίλτρων (Bandpass, F-K) πριν και μετά τη σεισμική υπέρθεση.- Τέλος, η εφαρμογή σεισμικής χωροθέτησης στη σεισμική τομή υπέρθεσης με στόχο τη διόρθωση της κλίσης των ανακλαστήρων καθώς και τη βελτίωση της χωρικής διακριτικής ικανότητας.Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των σεισμικών δεδομένων συνδυάστηκαν με βιβλιογραφικά δεδομένα για την γεωτεκτονική εξέλιξη της περιοχής και προτάθηκε ένα νέο γεωτεκτονικό μοντέλο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά