Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής των Χανίων

Ntalaperas Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/EADAB57C-8582-4002-96BB-FC6B7FA4807D
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Νταλαπέρας, "Οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής των Χανίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.23871
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες ενίσχυσης του φαινομένου της θερινής αιχμής είναι η συνεχώς διαδιδόμενη χρήση συσκευών κλιματισμού. Αποτέλεσμα είναι συχνά η επιτακτική ανάγκη προσθήκης στο σύστημα νέων μονάδων παραγωγής καθώς και ευέλικτων αιχμιακών μονάδων με άμεση συνέπεια το αυξημένο κόστος παραγωγής. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως το 2001 στον Υ/Σ Χανίων, η αύξηση της ζήτησης οδηγούσε σε κορεσμό του και την ανάγκη λειτουργίας του Αεριοστροβίλου 1 Χανίων (ΑΕΡ1ΧΑΝ) μίας πολύ ακριβής μονάδας παραγωγής για την προστασία του από την υπερφόρτιση ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο οπότε οι εξωτερικές θερμοκρασίες έχριζαν επιτακτική τη χρήση κλιματισμού.Στόχος της μελέτης που πραγματοποιήθηκε είναι η αξιολόγηση των οφελών που θα προκύπτανε για το ΣΗΕ Κρήτης με την υλοποίηση μιας εφαρμογής - δράσης εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας από τη πλευρά των καταναλωτών έχοντας ως γνώμονα επιτυχημένα αντίστοιχα προγράμματα που υλοποιήθηκαν στο παρελθόν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μελετώντας τη συμπεριφορά της επίμαχης μονάδας Αερ1Χαν παρουσίασε μεγάλο ενδιαφέρον η μελέτη της εξοικονόμησης μέσω αντικατάστασης μονάδων κλιματισμού στον εμπορικό τομέα. Ο λόγος της επιλογής αυτής ήταν ο υψηλός ταυτοχρονισμός λειτουργίας της επίμαχης μονάδας ,άρα και της ζήτησης, τόσο με το ωράριο του εμπορικού τομέα, που άγγιξε το 89% σε ορισμένες περιπτώσεις όσο και ο ταυτοχρονισμός με τη χρήση συσκευών κλιματισμού που κυμάνθηκε στο 97%. Η εξοικονόμηση υπολογίστηκε σύμφωνα με την αντικατάσταση μίας συσκευής κλιματισμού 12.000 BTU ενεργειακής κλάσης C, για κάθε εμπορική επιχείρηση που υπάγεται στον Υ/Σ Χανίων, 11.916 στο σύνολο, με μία αντίστοιχη μονάδα κλάσης Α και υπολογίστηκε η ενέργεια που εξοικονομήθηκε η οποία είναι άμεσα συσχετισμένη με τη θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος αλλά και την ανάγκη περιορισμού της ζήτησης λόγω κορεσμού.Δύο σενάρια προσομοιώθηκαν και συγκρίθηκαν μεταξύ τους: το πρώτο αφορούσε την αντικατάσταση συσκευών αποκλειστικά σε περιοχές κάλυψης του Υ/Σ Χανίων και δεύτερο θεώρησε ότι η δράση αυτή έγινε διασκορπισμένα σε εμπορικές επιχειρήσεις στο υπόλοιπο μέρος του νησιού. Αξιολογήθηκαν και στις δύο περιπτώσεις τα οφέλη σχετικά με τη κατανάλωση καυσίμων και το οικονομικό όφελος, τη μείωση των ρύπων και τη μείωση της αιχμής. Η μεταξύ τους σύγκριση αναδεικνύει τα οφέλη που προκύπτουν για τον Διαχειριστή του συστήματος στην επιλογή περιοχών κάλυψης του Υ/Σ Χανίων για την εφαρμογή προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας.Τελικά με τη χρήση πιθανοτικής μεθοδολογίας πραγματοποιείται εκτίμηση της ετήσιας εξοικονόμησης που προκύπτει από την αντικατάσταση λιγότερων αποδοτικών συσκευών κλιματισμού από αντίστοιχες αποδοτικότερες συσκευές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά