Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Data integration approaches for supporting retrieval of medical information in the Web

Andrianakis Stamatios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/ACEB6F5F-565B-4E35-96F5-130AE496ADD3
Έτος 2015
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σταμάτιος Ανδριανάκης, "Data integration approaches for supporting retrieval of medical information in the Web", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.23895
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον τον βασικότερο τρόπο ανάκτησης επιστημονικής πληροφορίας. Ειδικότερα για δεδομένα που αφορούν τον ιατρικό τομέα έχουν αναπτυχθεί Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα τα οποία αποθηκεύουν και οργανώνουν την ιατρική πληροφορία και τελικά την καθιστούν διαθέσιμη στους χρήστες είτε μέσω εξειδικευμένων μηχανών αναζήτησης που παρέχονται από αυτά, είτε μέσω μηχανών αναζήτησης γενικού σκοπού όπως η Google.Ο μεγάλος όγκος των ιατρικών δεδομένων που διατίθενται, καθώς και το πλήθος και η ανομοιογένεια των Ιατρικών Πληροφοριακών Συστημάτων ως προς τον τρόπο ταξινόμησης και αναζήτησης που προσφέρουν, καθιστούν την αναζήτηση αξιόπιστης ιατρικής πληροφορίας χρονοβόρα και κάποιες φορές δύσκολη διαδικασία. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται μία μέθοδος ενοποιημένης αναζήτησης και ανάκτησης ιατρικής πληροφορίας από το διαδίκτυο και παρουσιάζεται το MIIDLE, ένα σύστημα που παρέχει τη δυνατότητα ενοποιημένης αναζήτησης ιατρικής πληροφορίας στο διαδίκτυο από ετερογενείς πηγές πληροφορίας.Το MIIDLE χρησιμοποιεί το ελεγχόμενο λεξιλόγιο MeSH του National Library of Medicine ως κοινή βάση. Με τη χρήση της μεθόδου AMTEx πραγματοποιεί εξαγωγή ιατρικών όρων από τα ανακτώμενα ιατρικά δεδομένα από τις διαφορετικές πηγές ενώ παράλληλα διευρύνει το ερώτημα από το οποίο προέκυψαν τα δεδομένα με όρους που ανήκουν στο MeSH. Συνδυάζοντας τους ιατρικούς όρους που εξήχθησαν και το διευρυμένο ερώτημα και με χρήση της μεθόδου Vector Space Model επιστρέφει στον χρήστη τα αποτελέσματα ταξινομημένα ως προς τη σχετικότητά τους με το αρχικό ερώτημα.Τα αποτελέσματα του MIIDLE αξιολογούνται από χρήστες και η αποδοτικότητά του συγκρίνεται με την αποδοτικότητα των πηγών από τις οποίες άντλησε τα αποτελέσματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά