Institutional Repository
Technical University of Crete
EN  |  EL

Search

Browse

My Space

Ανάλυση και εκτίμηση ευστάθειας απορριμματικών πρανών ΧΥΤΑ Αμαρίου

Chrysikos Georgios

Full record


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DB6FC313-856F-4318-9B69-BA4A2294DA7C
Year 2015
Type of Item Master Thesis
License
Details
Bibliographic Citation Γεώργιος Χρυσικός, "Ανάλυση και εκτίμηση ευστάθειας απορριμματικών πρανών ΧΥΤΑ Αμαρίου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.23899
Appears in Collections

Summary

Η υγειονομική ταφή στο παρελθόν, αλλά και σήμερα, είναι η κύρια μέθοδος για τη διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων. Κατά τα τελευταία χρόνια, έχουν συμβεί σε αρκετές χώρες καταστροφικές αστοχίες πρανών, σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, μερικές από αυτές θανατηφόρες. Για να αποφευχθούν φαινόμενα αστοχίας, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε απώλειες ανθρώπινων ζωών αλλά και σε σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, απαιτείται περισσότερη έρευνα για τους μηχανισμούς και τις παραμέτρους που συνεισφέρουν αρνητικά στην ευστάθεια των απορριμματικών πρανών. Στόχος της παρούσας διατριβής, είναι η ανάλυση της ευστάθειας των απορριμματικών πρανών του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Αμαρίου, με τη χρήση μεθόδων οριακής ισορροπίας και του λογισμικού GeoSlope. Ο ΧΥΤΑ Αμαρίου κλήθηκε να καλύψει τις ανάγκες του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, χωρίς αυτό να έχει ληφθεί υπόψη από τις αρχικές μελέτες. Οπότε, σε συνδυασμό με τις αστοχίες που παρατηρούνται στο πεδίο, κρίθηκε απαραίτητη η διεξαγωγή νέων μελετών. Αρχικά, παρουσιάζονται τα διάφορα δεδομένα για τον εξεταζόμενο ΧΥΤΑ. Στη συνέχεια, γίνεται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τον αναμενόμενο τύπο αστοχίας σε ένα απορριμματικό πρανές, τους παράγοντες που επηρεάζουν την ευστάθεια του και τις συνήθεις μεθόδους ανάλυσης. Γίνεται, επίσης, εκτενής αναφορά στα διαθέσιμα βιβλιογραφικά δεδομένα για τις μηχανικές ιδιότητες των αστικών στερεών αποβλήτων. Στη συνέχεια, παρατίθεται η υπολογιστική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, βασισμένο στο λογισμικό SLOPE/W, αλλά και οι αριθμητικές τιμές που επελέγησαν για τις παραμέτρους, που είναι απαραίτητες για την διενέργεια της ανάλυσης ευστάθειας των πρανών της εξεταζόμενης γεωκατασκευής. Στην επόμενη ενότητα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ντετερμινιστικής και στατιστικής ανάλυσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εισάγεται το πλαίσιο για την αξιολόγηση του κινδύνου της αστοχίας των πρανών του υπό εξέταση χώρου υγειονομικής ταφής. Επιπλέον, υπολογίζεται ο συντελεστής ασφαλείας για το απορριμματικό πρανές υπό την ταυτόχρονη εξέταση όλων των δυσμενών δράσεων. Τα συμπεράσματα που εξάγονται από την ντετερμινιστική ανάλυση, αφορούν στην εύρεση της πιο κρίσιμης θέσης του ΧΥΤΑ, αλλά και την επίδραση των σεισμικών δράσεων στον συντελεστή ασφαλείας. Επίσης, από την στατιστική ανάλυση προέκυψαν διαγράμματα κατανομής των συντελεστών ασφαλείας, όταν οι μηχανικές ιδιότητες αλλά και το ύψος της πιεζομετρικής γραμμής παίρνουν τυχαίες τιμές από ένα προκαθορισμένο εύρος. Από την διεξαχθείσα διερεύνηση προέκυψε ότι ο ΧΥΤΑ είναι επαρκώς ευσταθής, αφού οι τιμές του συντελεστή ασφαλείας είναι μεγαλύτερες από τα όρια που τίθενται από τον Ευρωκώδικα 7.

Available Files

Services

Statistics