Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συγκριτική ανάλυση παρεμβάσεων για τη δημιουργία ξενοδοχείων μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης για διάφορες κλιματικές ζώνες στην Ελλάδα

Zouridaki Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/12F089B4-E192-413C-A80D-01987C2887DB
Έτος 2015
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Ζουριδάκη, "Συγκριτική ανάλυση παρεμβάσεων για τη δημιουργία ξενοδοχείων μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης για διάφορες κλιματικές ζώνες στην Ελλάδα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.23959
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στις μέρες μας, η τουριστική βιομηχανία είναι ένας από τους πιο δυναμικούς και επικερδής κλάδους του τριτογενούς τομέα παραγωγής τόσο σε εθνικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ελλάδα, προσελκύει κάθε χρόνο εκατομμύρια τουρίστες, τονώνοντας με αυτόν τον τρόπο κατά πολύ το Εθνικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Παρ’ όλα αυτά, η κατανάλωση ενέργειας στα ξενοδοχεία είναι από τις υψηλότερες στον κτηριακό τομέα. Έτσι, σε διεθνές επίπεδο, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας με παράλληλη μείωση του κόστους όσον αφορά τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό των ξενοδοχειακών μονάδων, φαίνεται να αποτελεί μία πρόκληση. Σύμφωνα με αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει νέες βάσεις για την ενίσχυση του τουρισμού, μέσω των κοινοτικών Οδηγιών, θέτοντας ως στόχο να παρατείνει την περίοδο λειτουργίας, τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και το πιο σημαντικό να ενθαρρυνθεί η εισαγωγή εναλλακτικών μορφών τουρισμού.Σκοπός της εργασίας είναι να εστιάσουμε στην συγκριτική ανάλυση παρεμβάσεων για τη δημιουργία κτηρίων σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης ενέργειας για διάφορες κλιματικές ζώνες σε όλη την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, τα υπό μελέτη κτήρια αφορούν ξενοδοχειακές μονάδες διάφορων τύπων (ένα αστικού τύπου, ένα παραλιακού τύπου και ένα ορεινού τύπου). Έτσι, μετρήσαμε την ενεργειακή κατανάλωση των ξενοδοχείων και τρέξαμε σενάρια βελτίωσης της ενεργειακής του απόδοσης ανά κλιματική ζώνη σε όλη την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα τα σενάρια βελτίωσης που επιλέχθηκαν είναι η αλλαγή του φωτισμού σε LED σε όλο το ξενοδοχείο, η τοποθέτηση μόνωσης, η αλλαγή κουφωμάτων, η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα και η χρήση Φωτοβολταϊκών πλαισίων. Έπειτα, για τα επιλεχθέντα σενάρια κάναμε την ανάλυση κύκλου ζωής τους ως προς το κόστος τους και υπολογίσαμε την περίοδο αποπληρωμής του κάθε σεναρίου βελτίωσης, όπου αποδείχθηκε τελικά ότι είναι υλοποιήσιμο και βιώσιμο ένα ξενοδοχείο με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση σε όλες τις κλιματικές ζώνες στην Ελλάδα και όλους τους τύπους μονάδων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά