Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσδιορισμός Geosmin και 2-Methylisoborneol με χρήση καινοτόμου τεχνικής μικροεκχύλισης στερεάς φάσης υπό συνθήκες κενού

Glykioti Maria-Lito

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D11F42F3-F2AD-4187-897C-09C4B4E7035E
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία-Λητώ Γλυκιώτη, "Προσδιορισμός Geosmin και 2-Methylisoborneol με χρήση καινοτόμου τεχνικής μικροεκχύλισης στερεάς φάσης υπό συνθήκες κενού ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.23985
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έγινε με σκοπό την απόδειξη ότι η μειωμένη πίεση κατά τη δειγματοληψία υπερκείμενης του δείγματος αέριας φάσης με χρήση μικροεκχύλισης στερεής φάσης προτού επέλθει ισορροπία μεταξύ της ίνας και της υπερκείμενης φάσης (non-equilibrium VAC-HSSPME) ενισχύει την κινητική διαδικασία σε σύγκριση με την εκτέλεση της δειγματοληψίας υπό συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης. Σύμφωνα με τα πειράματα που έλαβαν χώρα στην πτυχιακή εργασία, παρατηρούμε ότι η εκχύλιση των πτητικών και ημιπτητικών ενώσεων, δηλαδή αυτές με χαμηλή και ενδιάμεσή τιμή συντελεστή Henry (KH ), ενισχύεται σε συνθήκες ελαττωμένης πίεσης. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται το εμπόδιο της αντίστασης της μεταφοράς μάζας από την υγρή στην αέρια φάση η οποία ελέγχει τον ρυθμό εξάτμισης των ημιπτητικών ενώσεων. Έτσι μειώνεται ο χρόνος εκχύλισης. Οι παράμετροι οι οποίες μελετήθηκαν και βελτιστοποιήθηκαν είναι το υλικό της επικάλυψης της ίνας, η επίδραση της ιοντικής ισχύς (NaCl), η θερμοκρασία, η ταχύτητα ανάδευσης, ο όγκος του δείγματος και ο χρόνος εκχύλισης στην απόδοση της VAC-HSSPME. Αποδείχτηκε ότι η VAC-HSSPME είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για την εκχύλιση ημιπτητικών ενώσεων από υδατικό περιβάλλον κάτω από ήπιες συνθήκες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά