Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση τοξικότητας ινδίου και αρσενικού σε απόβλητες οθόνες LCD

Papageorgiou Panagiota-Paraskevi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3EDBA263-0984-4528-AB16-5CE1F53B5A27
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτα-Παρασκευή Παπαγεωργίου, "Εκτίμηση τοξικότητας ινδίου και αρσενικού σε απόβλητες οθόνες LCD", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.23986
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια
Είναι Διάδοχο του Τεκμηρίου:

Περίληψη

Η ραγδαία αύξηση της παραγωγής Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών έχει οδηγήσει σε αντίστοιχα ταχύτατη ανάπτυξη Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και αναμένεται να παρουσιάσει εντονότερη αυξητική τάση τα αμέσως επόμενα έτη. Λόγω της πολύπλοκης σύνθεσής τους, της επικινδυνότητάς τους, της ταχείας αύξησης του όγκου τους και των σημαντικών επιπτώσεων που προκαλεί η παραγωγή τους στο περιβάλλον και εξαιτίας της υψηλής κατανάλωσης ενέργειας, η διαχείριση των ΑΗΗΕ αποτελεί ένα σύγχρονο και πολυδιάστατο περιβαλλοντικό θέμα.Ο κύριος άξονας της εργασίας αφορά το μέταλλο ίνδιο και το μεταλλοειδές αρσενικό, και πως αυτά επηρεάζουν την τοξικότητα και την επικινδυνότητα των οθονών LCDs (Liquid Crystal Display). Οι οθόνες LCD, που είναι μια συνηθισμένη μορφή επίπεδης οθόνης, απαντάται σε τηλεοράσεις, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά και πληθώρα άλλων συσκευών. Η σύστασή τους είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη μιας και απαρτίζονται από πολλές επικίνδυνες ουσίες, όπως το αρσενικό, αλλά και από πολύτιμες ουσίες, όπως το ίνδιο. Η διαχείρισή τους βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ενώ από έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι η απομάκρυνση επικινδύνων ουσιών, η ανάκτηση πολύτιμων υλικών αλλά και η ανακύκλωση του γυαλιού των LCD πάνελ είναι προτιμητέες αλλά και εφαρμόσιμες διεργασίες υπό προϋποθέσεις. Ωστόσο για τα δύο μέταλλα που εξετάστηκαν δεν υφίσταται το ανάλογο νομοθετικό πλαίσιο, ούτε έχει γίνει εκτενής έρευνα.Έμφαση λοιπόν δίνεται αφενός στην διαχείριση, την ασφαλή εναπόθεση αλλά και τα επιτρεπτά όρια των ρυπογόνων ουσιών που εμπεριέχονται στις οθόνες γενικά, αλλά κυρίως στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αρσενικού και του ινδίου και στην προσπάθεια αντικατάστασης του πρώτου και ανάκτησης του δεύτερου. Όλα αυτά κοινό στόχο έχουν να μειώσουν τους κινδύνους που απειλούν τόσο το περιβάλλον, όσο και την ανθρώπινη υγεία. Για το λόγο αυτό στα πλαίσια της εργασίας ακολουθήθηκε μια πειραματική διαδικασία και τα κατάλληλα βήματα για τη διαλογή και τον διαχωρισμό του γυαλιού (αποσυναρμολόγηση, τεμαχισμός, κονιορτοποίηση, χώνευση, ανάλυση) οθονών LCD από ηλεκτρονικές συσκευές που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά, με απώτερο στόχο να εξεταστούν οι συγκεντρώσεις του αρσενικού και του ινδίου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά