Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αίσθηση κίνησης στο "υπολογιστικό νέφος"

Balabanis Stylianos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D68806DE-3E97-46DD-9779-9FECC11588B1
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στυλιανός Μπαλαμπάνης, "Αίσθηση κίνησης στο "υπολογιστικό νέφος"", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.24534
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ένα σημαντικό πρόβλημα που αφορά την προστασία ασθενών με προβλήματα κίνησης είναι η δυσκολία της απομακρυσμένης και άμεσης παρακολούθησης στο χώρο που βρί-σκονται (ενδεχομένως σε νοσοκομείο ή μακριά από αυτό στο σπίτι τους), ώστε να απο-φευχθούν σοβαρά ατυχήματα. Έτσι, δημιουργήσαμε την εφαρμογή Ανίχνευσης Κίνησης του σώματος που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με τεχνολογία υπολογιστικού Νέφους K.P.P. (Kinect Protect Patient) ώστε να γίνει αυτό εφικτό. Η ανίχνευση της κίνησης του σώματος γίνεται με την χρήση του αισθητήρα κίνησης Kinect. Οι γιατροί μέσω της ε-φαρμογής έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν το αν ο ασθενής ζητάει κάποια βοήθεια ή προσπαθεί να σηκωθεί από το κρεβάτι. Ακόμα, είναι δυνατή η διαρκής παρακολούθηση της αποθεραπείας ασθενών με τραύμα στο γόνατο μέσω συγκεκριμένης άσκησης που επιχειρούν μπροστά στον αισθητήρα. Οι υπηρεσίες γενικού σκοπού (Generic Enabler’s) που χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία των δεδομένων από τον αισθητήρα, όσο και η πρόσβαση των χρηστών στην εφαρμογή, και η εμφάνιση αποτελεσμάτων σε πραγματι-κό χρόνο σε αυτόν, παρέχονται αποκλειστικά από υποδομές υπολογιστικού Νέφους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά