Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχνικές σχεδίασης φωτοβολταϊκών συστημάτων με sun-trackers

Nikolakakis Eleftherios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A4F7325E-36A5-44EB-A3BD-DE1BA13C4102
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελευθέριος Νικολακάκης, "Τεχνικές σχεδίασης φωτοβολταϊκών συστημάτων με sun-trackers", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.24544
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η συνολική παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύς Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια (από 2.6 GW το 2003 σε 138.9 GW το 2013). Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση των τεχνικών σχεδίασης Φ/Β συστημάτων που αποτελούνται από sun-trackers. Στα συστήματα αυτά, τα Φ/Β πλαίσια τοποθετούνται επάνω σε επιφάνειες που κινούνται κατάλληλα έτσι ώστε να παρακολουθούν την πορεία κίνησης του Ήλιου, επιτυγχάνοντας σημαντική αύξηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Αρχικά, γίνεται περιγραφή των γενικών αρχών που διέπουν την λειτουργία των Φ/Β συστημάτων και των επιμέρους διατάξεων που τα συνθέτουν (φωτοβολταϊκά πλαίσια, αντιστροφείς DC/AC κλπ.). Στη συνέχεια, εξετάζονται τα χαρακτηριστικά λειτουργίας και τα μαθηματικά μοντέλα εναλλακτικών τύπων εμπορικά διαθέσιμων sun-trackers, καθώς και τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία τους σε ένα Φ/Β σύστημα. Αναλύονται οι βασικές τεχνικές σχεδίασης Φ/Β συστημάτων με sun-trackers (μονού ή διπλού άξονα), λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και την συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του Φ/Β συστήματος. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει μετά από την εγκατάσταση και λειτουργία Φ/Β συστημάτων με sun-trackers σε διάφορες περιοχές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά