Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση ποιότητας ισχύος βάσει καταγραφών του ΔΕΔΔΗΕ σε αναχώρηση με βιομηχανικούς καταναλωτές

Kantartzis Theodoros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3F8CC679-8519-4981-AEFF-18BA6432C1F5
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θεοδωρος Κανταρτζης, "Εκτίμηση ποιότητας ισχύος βάσει καταγραφών του ΔΕΔΔΗΕ σε αναχώρηση με βιομηχανικούς καταναλωτές", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.24559
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με Φαινόμενα Ποιότητας Ισχύος που μπορεί να προκύψουν στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας και στα δίκτυα διανομής, εστιάζοντας στη σημασία των μετρήσεων Ποιότητας Ισχύος και στην ανάλυσή τους, για βιομηχανικούς καταναλωτές, καθώς επίσης, και στον εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση τέτοιων ζητημάτων. Η Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου Κρήτης χρησιμοποιήθηκε σαν αντικείμενο μελέτης και, πιο συγκεκριμένα, αναλύονται πιθανές επιπτώσεις διαταραχών Ποιότητας Ισχύος σε μία τυπική μικρομεσαία επιχείρηση(τυπογραφείο).Εν συνεχεία, ανακτώνται πραγματικές μετρήσεις από σύστημα μέτρησης Ποιότητας Ισχύος, σε συνδυασμό με ένα σύστημα λογισμικού, της εταιρίας Dranetz-BMI, που είναι εγκατεστημένο στη γραμμή μεταφοράς που εξυπηρετεί ηλεκτρικά την Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου. Παρουσιάζονται οι δυνατότητες που παρέχονται από το συγκεκριμένο όργανο μέτρησης και το λογισμικό του. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται η δυσκολία εξαγωγής των καταγραφών(στριφνές - μή συμβατές) για περαιτέρω ανάλυση, κάνοντας, μερικές φορές, τέτοιου είδους όργανα δύσχρηστα για περαιτέρω ανάλυση, αποθαρρύνοντας, ακόμα, και το προσωπικό που χρησιμοποιεί τις δυνατότητές τους.Με σκοπό να παράσχει μία πιο ευέλικτη ανάλυση των καταγραφών του συγκεκριμένου μετρητικού συστήματος, αναπτύχθηκε, στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, ένα φιλικό, προς τον χρήστη, λογισμικό για τη δημιουργία αρχείων και μετρήσεων, που μπορούν εύκολα να υποστούν επεξεργασία(σε υπολογιστικά φύλλα Excel). Χρησιμοποιώντας αυτό το λογισμικό, μέσοι όροι μπορούν να παραχθούν πολύ εύκολα.Χρησιμοποιήθηκαν αποτελέσματα από την εφαρμογή του προαναφερθέντος λογισμικού, βασισμένα σε πραγματικά δεδομένα, τυπικών ημερών, που ανακτήθηκαν από τη γραμμή μεταφοράς για την Βι.Πε.Ηρακλείου και τον Υποσταθμό 'ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΙ'. Από αυτά τα δεδομένα έγινε σύγκριση, για χαρακτηριστική περίοδο, του ρεύματος που διατίθεται από τον Υ/Σ στη γραμμή μεταφοράς. Επί του παρόντος, τα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας, των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κρήτης και του δικτύου διανομής του Υ/Σ, μπορούν να παρέχουν σημειακές μετρήσεις μόνο του ρεύματος, χωρίς πρόσθετες πληροφορίες για Ενεργό Ισχύ και ροή Άεργου Ισχύος στην Αναχώρηση. Όσον αφορά τους μετασχηματιστές Υψηλής Τάσης/Μέσης Τάσης παρουσιάστηκαν αναλυτικότερες πληροφορίες. Συνδυάζοντας τις απλοποιημένες μετρήσεις μέσων όρων από το αναπτυχθέν λογισμικό της γραμμής μεταφοράς και συγκρίνοντάς τις με τη συνολική ζήτηση του Μ/Σ, εξήχθησαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Τάση, το Ρεύμα, την Ενεργό Ισχύ, την Άεργο Ισχύ, τη Φαινόμενη Ισχύ και του Συντελεστή Ισχύος, αλλά και κάποιες αρχικές εκτιμήσεις της Συνολικής Αρμονικής Παραμόρφωσης της Τάσης και του Ρεύματος.Ένα τέτοιο πρόσθετο λογισμικό, είναι ικανό να κάνει, τους χρήστες που το χρησιμοποιούν, πιο πρόθυμους στη χρισημοποίηση πιο εξελιγμένων εργαλείων ανάλυσης των φαινομένων Ποιότητας Ισχύος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά