Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σύστημα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων πραγματικού χρόνου από αυτοκίνητο σε συσκευή Android

Pialoglou Alexandros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7EE3C9DB-3870-4474-B971-08A84A0F5EA1
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλέξανδρος Πιαλόγλου, "Σύστημα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων πραγματικού χρόνου από αυτοκίνητο σε συσκευή Android", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.24715
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι έξυπνες κινητές συσκευές και συγκεκριμένα το λειτουργικό σύστημα Android, για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής, η οποία δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη της να λαμβάνει δεδομένα και πληροφορίες πραγματικού χρόνου. Η εφαρμογή που υλοποιήθηκε έχει ως σκοπό την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο των χρηστών για πληροφορίες σχετικές με στοιχεία της μηχανής του αυτοκινήτου, της τοποθεσίας της συσκευής, αλλά και της διαδρομής που πραγματοποιούν. Οι πληροφορίες αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των αναγκών των οδηγών, καθώς πολλές από αυτές δεν είναι διαθέσιμες από το ίδιο το αυτοκίνητο. Η εφαρμογή διαθέτει ακόμα λειτουργίες που αποσκοπούν στην διάγνωση και πρόληψη τυχόν προβλημάτων που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του αυτοκινήτου. Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή συλλέγει και εμφανίζει δεδομένα, τα οποία λαμβάνει από τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου με τη βοήθεια του Bluetooth. Επιπλέον δίνει την επιλογή στο χρήστη, εφόσον το επιθυμεί, να καταγράψει τα συλλεγμένα δεδομένα σε αρχείο είτε για να τα μελετήσει εκ των υστέρων, είτε για να τα προσκομίσει σε κάποιο συνεργείο αυτοκινήτων, ώστε να μελετηθούν περαιτέρω από κάποιον ειδικό. Τέλος συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα πραγματικού χρόνου, τα οποία και εμφανίζονται στον χρήστη, με βάση την τοποθεσία και ειδικότερα τις συντεταγμένες που λαμβάνονται από το GPS της συσκευής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά