Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση κύκλου ζωής της χρήσης βιοκαυσίμου στη ναυτιλία με χρήση Η/Υ

Andrianopoulos Timoleon

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F2DE7E2E-A46E-4C61-A5FE-7C4789BFB0D6
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Τιμολέων Ανδριανόπουλος, "Ανάλυση κύκλου ζωής της χρήσης βιοκαυσίμου στη ναυτιλία με χρήση Η/Υ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.25131
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη σύγχρονη εποχή, το ενεργειακό πρόβλημα παρουσιάζεται όλο και πιο έντονο. Η παγκόσμια κλιματική αλλαγή η οποία προκαλείται με τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις των ορυκτών καυσίμων στο περιβάλλον, σε συνδυασμό με την σταδιακή εξάντληση τους, έχει οδηγήσει σε μια προσπάθεια απεξάρτησης από τα καύσιμα αυτά. Τόσο η Διεθνής Κοινότητα, με την θέσπιση μέτρων και νόμων, για την μείωση των εκπομπών των ορυκτών καυσίμων, όσο και η επιστημονική κοινότητα, με την αναζήτηση εναλλακτικών καυσίμων, κινούνται προς την επίλυση των δυο αυτών προβλημάτων, της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής επάρκειας.Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον έχει στραφεί στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς παρουσιάζουν χαρακτηριστικά συμβατά με τις ενεργειακές ανάγκες, αλλά και με τον περιορισμό των ανεπιθύμητων επιπτώσεων των ορυκτών καυσίμων.Ένας από τους τομείς που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ενεργειακή αξιοποίηση των καυσίμων που προέρχονται από την βιομάζα, όπως είναι το βιοντίζελ. Τα βιοκαύσιμα και ειδικά το βιοντίζελ, φαίνεται να είναι, αν όχι (άμεσοι) αντικαταστάτες του πετρελαίου, σε κάθε περίπτωση πολύ καλοί διάδοχοι του. Οι ενεργειακές καλλιέργειες λοιπόν βρίσκονται στο επίκεντρο.Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η Ανάλυση Κύκλου Ζωής της παραγωγής βιοντίζελ από το φυτό ελαιοκράμβη και την χρήση του ως καυσίμου στην ναυτιλία. Η αξιολόγηση της ΑΚΖ του βιοντίζελ καθώς και η σύγκριση της με την αντίστοιχη ΑΚΖ των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στην ναυτιλία σήμερα, θα μας βοηθήσει να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τις δυνατότητες του βιοντίζελ σε περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο.Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια του προγράμματος SimaPro. Τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι το βιοντίζελ είναι σαφώς πιο φιλικό για το περιβάλλον κατά την καύση του, παρουσιάζει όμως αυξημένες εκπομπές σε κάποιους ατμοσφαιρικούς ρύπους, λόγω της απαιτητικής διαδικασίας παραγωγής του. Τα οφέλη όμως, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα είναι πολύ μεγαλύτερα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά