Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση ρύπανσης από πετρελαιοειδή στον κόλπο της Σούδας Χανίων

Meligounaki Virginia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8DE12320-8244-44E1-8B78-2D4008C084F2
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βιργινία Μελιγκουνάκη, "Αξιολόγηση ρύπανσης από πετρελαιοειδή στον κόλπο της Σούδας Χανίων ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.25234
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η αποτίμηση της ρύπανσης από πετρελαιοειδή στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου των Χανίων.Η εργασία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ PROTEAS «Πρωτόκολλο για εκπομπές και σενάρια ατυχημάτων κατά την τροφοδοσία και διακίνηση καυσίμων και Πετροχημικών προϊόντων» του Πολυτεχνείου Κρήτης.Στα πλαίσια της εργασίας συλλέχθηκαν δείγματα υδατικά και εδαφικά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν πρότυπες μέθοδοι προσδιορισμού συγκέντρωσης των συνολικών πετρελαϊκών υδρογονανθράκων (ΤΡΗ), των κανονικών αλκανιων και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAH). Επιπλέον συγκεντρώθηκαν δεδομένα ρύπανσης από πετρελαιοειδή από μελέτες που είχαν διεξαχθεί στην ίδια περιοχή τα προηγούμενα χρόνια.Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων προκύπτει μέτριας έντασης χρόνια επιβάρυνση της περιοχής κυρίως από υδρογονάνθρακες κλασμάτων καυσίμων, η οποία εμφανίζει διακυμάνσεις, που αποδίδονται στις επικρατούσες κατά την περίοδο των δειγματοληψιών, κλιματολογικές συνθήκες αλλά και σε διακριτά επεισόδια διαρροών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά