Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση επιρροής διαφοροποιημένου αδρανούς στα κονιάματα ως προς τις οπτικές τους ιδιότητες

Diakrousis Stylianos-Gerasimos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/EAF65903-F172-406C-8C7D-CB235F8D70A4
Έτος 2015
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στυλιανός-Γεράσιμος Διακρούσης, "Αξιολόγηση επιρροής διαφοροποιημένου αδρανούς στα κονιάματα ως προς τις οπτικές τους ιδιότητες", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.25791
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο εργαστήριο δομημένου περιβάλλοντος και διαχείρισης ενέργειας του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η αξιολόγηση της επιρροής του διαφοροποιημένου αδρανούς στα κονιάματα ως προς τις οπτικές τους ιδιότητες και τις επιφανειακές τους θερμοκρασίες. Οι ιδιότητες οι οποίες θα εξεταστούν παρακάτω είναι η ανακλαστικότητα, η εκπεμψιμότητα και η επιφανειακή θερμοκρασία. Τα αδρανή τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των κονιαμάτων είναι αδρανή από ασβεστόλιθο, δολομίτη και περλίτη τα οποία θα υποστούν επεξεργασία με υγρή και ξηρή κοσκίνηση έτσι ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες διαφοροποιημένες κοκκομετρικές καμπύλες. Στο τελευταίο στάδιο, λαμβάνονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα προσομοίωσης Energy plus. Στο λογισμικό αυτό επεξεργάζονται τα δεδομένα που αφορούν τόσο το υπό μελέτη κτήριο προσομοίωσης, όσο και την περιοχή στην οποία αυτό τοποθετείται, για να υπολογιστούν οι συνολικές καταναλώσεις ενέργειας του κτηρίου, αλλά και τις επιμέρους απαιτήσεις του σε ψυκτικά ή θερμικά φορτία. Τέλος, πραγματοποιείται σύγκριση και σχολιασμός τόσο των πειραματικών αποτελεσμάτων των δοκιμίων όσο και των αποτελεσμάτων προσομοίωσης του κτηρίου, όπου επιτυγχάνεται εξοικονόμηση των απαραίτητων ετήσιων φορτίων για ψύξη και θέρμανση έως και 17%.Συμπερασματικά, η παρούσα διατριβή συνεισφέρει στο πεδίο της έρευνας, καθώς αναλύει την επιρροή που μπορεί να επιταχτεί με την κατάλληλη επεξεργασία και διαφοροποίηση των αδρανών που συμμετέχουν στα κονιάματα αυτά, στις οπτικές ιδιότητες των κονιαμάτων και κατά συνέπεια στην εξοικονόμηση ενέργειας κτηρίων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά