Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η όσφρηση ως ψηφιακή αίσθηση: υλοποίηση συστήματος αποτύπωσης & επεξεργασίας βίντεο σε πραγματικό χρόνο για τον εντοπισμό της συγκέντρωσης των εντόμων προκαλούμενη από οσφρητικό έναυσμα σε περιορισμένο περιβάλλον

Klotsonis Alkiviadis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/68E5598E-BED6-4B2F-B151-37568751181A
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλκιβιάδης Κλοτσώνης, "Η όσφρηση ως ψηφιακή αίσθηση: υλοποίηση συστήματος αποτύπωσης & επεξεργασίας βίντεο σε πραγματικό χρόνο για τον εντοπισμό της συγκέντρωσης των εντόμων προκαλούμενη από οσφρητικό έναυσμα σε περιορισμένο περιβάλλον", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρονικώ https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.25867
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η οσμή σε αντίθεση με την όραση, την ακοή και την αφή, μαζί με την γεύση ανήκει στην κατηγορία των χημικών αισθήσεων. Από τις πέντε κλασικές αισθήσεις, οι χημικές, δηλαδή η γεύση και η οσμή, δεν είναι ακόμη και σήμερα απολύτως κατανοητή η λειτουργία τους στον ανθρώπινο οργανισμό. Έτσι δεν έχει καταστεί δυνατή η ψηφιοποίηση τους με την μορφή που γνωρίζουμε σήμερα τον ήχο και την εικόνα ή ακόμη και την εικονική πραγματικότητα στον ψηφιακό κόσμο. Η ηλεκτρονική μύτη, τα εμβιομηχανικά συστήματα καθώς και η ιδέα τη βιο-ηλεκτρονικής μύτης που παρουσιάστηκε πρόσφατα, αποτελούν διάφορες προσεγγίσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν για την ψηφιακή αξιοποίηση και μοντελοποίηση αυτών των αισθήσεων. Στην παρούσα εργασία γίνεται αρχικά μια σύντομη αναφορά σε αυτές τις προσεγγίσεις και στη συνέχεια αναπτύσσεται ένα εβιομηχανικό σύστημα όπως περιγράφεται στον τίτλο. Με την βοήθεια του μικρο-ελεγκτή BeagleBone Black, η λειτουργία καθώς και οι δυνατότητες του οποίου καταγράφονται εκτενώς στα πλαίσια της εργασίας, σχεδιάζεται και υλοποιείται ένα σύστημα που είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις εξαιρετικές οσφρητικές δυνατότητες των εντόμων (π.χ. μέλισσα, σφήκα, μύγα, πεταλούδα). Το σύστημα αυτό δύναται να χρησιμοποιηθεί από εφαρμογές ανίχνευσης λαθρεμπορίου και εκρηκτικών έως μέρος εργαστηριακού εξοπλισμού για μοριακούς βιολόγους και εν γένει επιστήμονες που προσεγγίζουν την μοντελοποίηση της οσμής μέσω των εντόμων ή μελετούν την συμπεριφορά αυτών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά