Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Γεωφυσική διασκόπηση στο ρωμαϊκό θέατρο των Απτέρων, Χανίων

Paganis Antonios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B7DF1350-FE2B-464B-B59C-EE2561090C0B
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντώνιος Παγάνης, "Γεωφυσική διασκόπηση στο ρωμαϊκό θέατρο των Απτέρων, Χανίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.26231
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έγινε σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων. Αντικείμενο της εργασίας είναι η παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της γεωφυσικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή γύρω από το ρωμαϊκό θέατρο των Αρχαίων Απτέρων, Χανίων. Σκοπός της έρευνας ήταν ο εντοπισμός πιθανών θέσεων θαμμένων αρχαιοτήτων γύρω από το θέατρο, όπως το αρχαίο πλακόστρωτο μονοπάτι που συνέδεε την πόλη με αυτό, καθώς και την λιθόχτιστη τοιχοδομή που το περιέβαλλε. Χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι γεωραντάρ, κινούμενου πομπού-δέκτη, μαγνητικής βαθμίδας και ηλεκτρικής τομογραφίας σε πέντε διαφορετικούς κάνναβους μετρήσεων.Η επεξεργασία των δεδομένων γεωραντάρ έγινε στο λογισμικό GPR-PRO 14 και περιλάμβανε: εφαρμογή φίλτρων και ενίσχυσης, υπολογισμό μιγαδικών χαρακτηριστικών (attributes), κατασκευή οριζοντίων τομών (slice) σε διαδοχικά βάθη, καθώς και τρισδιάστατη απεικόνιση στο λογισμικό Τ3D. Για την επεξεργασία των μαγνητικών και ηλεκτρομαγνητικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Transform, όπου έγινε εφαρμογή φίλτρου εξομάλυνσης. Η επεξεργασία των ηλεκτρικών τομογραφιών έγινε στο λογισμικό Res2DInv. Συνολικά καλύφθηκε έκταση 2720 m2 με τη μέθοδο κινούμενου πομπού-δέκτη, 2128 m2 με τη μέθοδο γεωραντάρ, 1140 m2 με τη μέθοδο μαγνητικής βαθμίδας, καθώς και 2 ηλεκτρικές τομές.Μετά τη συνδυαστική ερμηνεία των αποτελεσμάτων, εντοπίστηκε η θαμμένη λιθόχτιστη τοιχοδομή που περιβάλλει το θέατρο, στον κάνναβο βόρεια του θεάτρου και πιθανόν και στα ανατολικά. Επιτεύχθηκε επίσης ο εντοπισμός πιθανών θαμμένων τοίχων καθώς και άλλων ανθρωπογενών δομών στις υπόλοιπες περιοχές,. Τέλος, προτείνονται νέες περιοχές για περαιτέρω γεωφυσική έρευνα εντός του αρχαιολογικού χώρου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά