Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σύνθεση φωτοκαταλυτών οξειδίου του τιτανίου, συζευγμένο με γραφένιο και μελέτη της δραστικότητας τους για τη διάσπαση οργανικών ρύπων στην υδατική φάση

Bertakis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9786C7CD-7766-42FE-A424-4F49725E6007
Έτος 2015
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Μπερτάκης, "Σύνθεση φωτοκαταλυτών οξειδίου του τιτανίου, συζευγμένο με γραφένιο και μελέτη της δραστικότητας τους για τη διάσπαση οργανικών ρύπων στην υδατική φάση", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.26912
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η δημιουργία οξειδίου του γραφίτη, η χρήση του για την σύνθεση στερεών σύνθετων καταλυτών καθώς και η εφαρμογή τους στη διαδικασία αποδόμησης οργανικών ρύπων. Τα συνθετικά μέρη αυτών των καταλυτών είναι το Ισοπροποξείδιο του τιτανίου(TIP,) που είναι πρόδρομη ένωση του TiO2, και το Οξείδιο του Γραφενίου(GO). Το πρώτο βήμα της εργασίας ήταν ο σχεδιασμός των πειραμάτων, η κατασκευή του θαλάμου ακτινοβόλησης και η λειτουργία του εξοπλισμού ο οποίος θα χρησιμοποιείτο. Δεύτερο βήμα αποτέλεσε η παραμετροποίηση των διατάξεων και των συσκευών . Οι παράμετροι οι οποίοι μεταβλήθηκαν ήταν αρκετοί πράγμα που σημαίνει μεγάλο εύρος και αριθμό πειραμάτων. Συγκεκριμένα ήταν: ο χρόνος, η θερμοκρασία, το pH, οι διαλύτες, οι συγκεντρώσεις του Γραφενίου σε σχέση με το Τιτάνιο και οι οργανικοί ρύποι προς διάσπαση.Η παραμετροποίηση της διάταξης συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε σε δύο διαδικασίες:Πρώτη Διαδικασία-Σύνθεση Καταλυτών με τη χρήση Υδροθερμικού ΑντιδραστήραΗ διαδικασία σύνθεσης εστιάσθηκε στις μεταβλητές εκείνες του συστήματος ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη αναγωγή του οξειδίου Γραφενίου και παράλληλα η σύζευξη του με το TIP. Αυτές οι μεταβλητές ήταν ο χρόνος της αντίδρασης, το pH, η θερμοκρασία, ο διαλύτης που χρησιμοποιήθηκε και η συγκέντρωση του γραφενίου και τιτανίου .Δεύτερη διαδικασία- Αποδόμηση των Οργανικών ΡύπωνΣτη διαδικασία αποδόμησης των οργανικών ρύπων, έχοντας επιτύχει την σύνθεση του βέλτιστου καταλύτη μέσω της προηγούμενης διαδικασίας, στόχος ήταν η επίτευξη της βέλτιστης προσρόφησης του ρύπου καθώς και στην ταχύτερη αποδόμηση του υπό UV irradiation, μεταβάλλοντας το χρόνο ακτινοβόλησης και τον εκάστοτε ρύπο. Ο διαλύτης ήταν το νερό ο οποίος και παρέμεινε σταθερός για όλα τα πειράματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά