Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη δυνατοτήτων φορητού συστήματος φθορισμομετρίας ακτίνων-X (ED-XRF) καθώς και φασματομετρίας υπερύθρων (FT-IR), για την ανάλυση κονιαμάτων και λίθων μνημειακών κατασκευών

Kyrimi Evaggelia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C30D9668-F490-43C7-95A4-6FC194B9D007
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευαγγελία Κυρίμη, "Μελέτη δυνατοτήτων φορητού συστήματος φθορισμομετρίας ακτίνων-X (ED-XRF) καθώς και φασματομετρίας υπερύθρων (FT-IR), για την ανάλυση κονιαμάτων και λίθων μνημειακών κατασκευών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.26931
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της ανάλυσης κονιαμάτων και λίθων είναι η λήψη στοιχείων σχετικών με την τεχνολογία κατασκευής κονιαμάτων αλλά η αναγνώριση των ορυκτολογικών χαρακτηριστικών των λίθων με σκοπό τη δυνατότητα σύνθεσης συμβατών κονιαμάτων και αντικατάσταση λίθων για τη συντήρηση και αποκατάσταση των μνημειακών κατασκευών. Ένα σύνηθες πρόβλημα σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι τα δείγματα πρέπει να καταστραφούν και να μεταφερθούν στο εργαστήριο προς ανάλυση. Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε ιδιαίτερα η μέθοδος φθορισμομετρίας ακτίνων Χ (XRF), καθώς αποτελεί μια μη καταστροφική μέθοδο ανάλυσης η οποία με κατάλληλο εξοπλισμό μπορεί να εφαρμοστεί in situ. Συλλέχθηκαν δείγματα λίθων και κονιαμάτων διαφόρων μνημείων και περιόδων, ώστε τα αποτελέσματα να αντιπροσωπεύουν μια ευρεία γκάμα περιπτώσεων, ενώ έγινε και σύγκριση με άλλες μεθόδους.Για την στοιχειακή ανάλυση των αγνώστων δειγμάτων με την τεχνική XRF χρησιμοποιήθηκαν δύο τύποι προτύπων, παρασκευασμένα δείγματα γνωστών αναλογιών στο εργαστήριο και πιστοποιημένα δείγματα από NIST και IAEA. Βάσει της απορρόφησης κάθε χημικού στοιχείου, τόσο των προτύπων όσο και των αγνώστων δειγμάτων καταλήξαμε σε μια ημιποσοτική προσέγγιση για τα δείγματα των μνημείων. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές βελτίωσης των απορροφήσεων για τα στοιχεία χαμηλών ενεργειών. Τα αποτελέσματα που λήφθηκαν από την μέθοδο XRF, συγκρίθηκαν με αυτά της φασματοσκοπίας υπερύθρου, της περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ, θερμικής ανάλυσης και της μεθόδου μέτρησης ανθρακικού ασβεστίου. Έτσι, οι μετρήσεις και τα αποτελέσματα αυτά οδηγούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων και σε προτάσεις για τη βελτίωση των μεθόδων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά