Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Οικονομοτεχνική μελέτη εφαρμογής της μεθόδου διαδοχικών κοπών και λιθογομώσεων για την υπόγεια εκμετάλλευση κοιτάσματος μικτών θειούχων

Protogeros Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4A287245-F278-4923-8617-00F7FFACC307
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Πρωτόγερος, "Οικονομοτεχνική μελέτη εφαρμογής της μεθόδου διαδοχικών κοπών και λιθογομώσεων για την υπόγεια εκμετάλλευση μικτών θειούχων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.26965
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης στην οποία υπολογίζονται τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση κοιτάσματος μικτών θειούχων. Συγκεκριμένα πρόκειται για το κοίτασμα της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής το οποίο προβλέπεται να εκμεταλλευτεί με εφαρμογή υπόγειας μεθόδου από την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. η οποία λειτουργεί ως θυγατρική της καναδικής εταιρίας Eldorado Gold. Στο περιεχόμενο της εργασίας γίνεται ανάλυση του μηχανολογικού εξοπλισμού, της διάτρησης-ανατίναξης, της υποστήριξης, του προσωπικού, του φωτισμού και του αερισμού από την οποία προκύπτουν τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό του μοναδιαίου κόστους. Κάνοντας μια αναδρομή στις επιμέρους ενότητες, θα διαπιστωθεί ότι οι περισσότεροι τύποι που εφαρμόστηκαν για την παραγωγή των επιθυμητών αποτελεσμάτων είναι εμπειρικοί, εκτός εκείνων που συμπεριλήφθηκαν στον τρόπο υπολογισμού των φορτηγών, φωτιστικών σωμάτων και ανεμιστήρων αερισμού. Τα οικονομικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν, τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις αντιπροσωπεύουν ενδεικτικές τιμές, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού επιβεβαιώθηκαν έπειτα από προσωπική έρευνα και συνεννόηση με την εταιρία. Επίσης, από τα οικονομικά και παραγωγικά δεδομένα επιλέχθηκε το δυσμενέστερο σενάριο, δηλαδή το σενάριο που θα προσφέρει μικρότερο κέρδος στην επιχείρηση. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος επεξεργασίας των στοιχειών έγινε σε περιβάλλον Excel για την απλούστευση των μαθηματικών υπολογισμών ενώ η σχεδίαση των τομών της προβλεπόμενης μεθόδου εκμετάλλευσης πραγματοποιήθηκε σε περιβάλλον AutoCAD. Το συνολικό κόστος που προκύπτει στο τέλος της εργασίας αφορά μόνο τη λειτουργία του υπόγειου ορυχείου, συνεπώς δεν έχει ληφθεί υπόψη το κόστος των διεργασιών της επιφάνειας όπως είναι το κόστος εμπλουτισμού, μεταλλουργίας, και μεταφοράς.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά