Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη συμπεριφοράς κονιαμάτων από συνθετικό λαρνίτη και πορτλανδίτη με διαβαθμισμένη χαλαζιακή άμμο

Diakrousis Stylianos-Gerasimos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/ECFA0CBD-0BCB-4399-9161-7FE84416155C
Έτος 2011
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στυλιανός-Γεράσιμος Διακρούσης, "Μελέτη συμπεριφοράς κονιαμάτων από συνθετικό λαρνίτη και πορτλανδίτη με διαβαθμισμένη χαλαζιακή άμμο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2011 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.27043
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο εργαστήριο Πετρολογίας και Οικονομικής Γεωλογίας, του τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η κατασκευή υδραυλικών κονιαμάτων με μίγματα συνθετικού λαρνίτη, υδράσβεστου, και χαλαζιακής άμμου ως αδρανές για την μελέτη τους ως προς την αντοχή τους και τις ορυκτολογικές αλλαγές τους. Η εργασία πραγματοποιήθηκε σε τέσσερα βασικά στάδια. Στο πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε η σύνθεση του λαρνίτη, η οποία προέκυψε ύστερα από ανάμειξη πορτλανδίτη με χαλαζία, με βάση τη στοιχειομετρία του λαρνίτη, σε συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας και χρόνου έψησης. Στο δεύτερο στάδιο δημιουργήθηκαν τρία διαφορετικά μείγματα υδραυλικών κονιών με βάση την περιεκτικότητά της σε λαρνίτη και πορτλανδίτη. Στο τρίτο στάδιο κατασκευάστηκαν δοκίμια από τα παραπάνω τρία είδη κονιών, τα οποία χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες αναλογίες κονίας, αδρανών υλικών (χαλαζιακή διαβαθμισμένη άμμο) και νερού. Έπειτα τα δοκίμια αυτά υποβλήθηκαν σε δοκιμές μονοαξονικής θλίψης και εφελκυσμού τύπου Brazil, σε 7, 28, 60 και 90 ημέρες. Στο τέταρτο στάδιο πραγματοποιήθηκε ορυκτολογική ανάλυση των δειγμάτων τα οποία είχαν ληφθεί αμέσως μετά τις δοκιμές. Η ορυκτολογική ανάλυση έγινε με τη μέθοδο της περιθλασιμετρίας ακτίνων -Χ.Συνδυάζοντας τις μηχανικές αντοχές με τις αντίστοιχες ορυκτολογικές αναλύσεις των δοκιμίων, αποδεικνύεται ότι η θλιπτική αντοχή εξαρτάται από το ποσοστό του λαρνίτη στο δοκίμιο. Επιπλέον, διαπιστώθηκε γραμμική σχέση, και για τα τρία κονιάματα, μεταξύ του ποσοστού του λαρνίτη και του χρόνου ωρίμανσης

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά