Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αποδόμηση βαρέων υδρογονανθράκων από διαρροές μαζούτ στη θαλάσσια περιοχή Κερατσινίου

Spyridaki Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1A73106A-38A8-449E-BE57-CECCB37A4262
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελένη Σπυριδάκη, "Αποδόμηση βαρέων υδρογονανθράκων από διαρροές μαζούτ στη θαλάσσια περιοχή Κερατσινίου ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.27672
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Παγκόσμιας διάστασης περιβαλλοντικό πρόβλημα αποτελούν οι διαρροές του πετρελαίου στο περιβάλλον και κυρίως στο θαλάσσιο χώρο. Η σημασία να υπάρχει το βέλτιστο αποτέλεσμα στις μεθόδους αντιμετώπισης αυτού του περιβαλλοντικού προβλήματος είναι μεγάλη. Το εργαστηριακό πείραμα που αναλύεται στην παρούσα διπλωματική εργασία αφορά τη διερεύνηση της αποδόμησης βαρέων υδρογονανθράκων από διαρροές μαζούτ στη θαλάσσια περιοχή του Κερατσινίου. Από το 1960 και έπειτα οι διαρροές πετρελαίου από το εργοστάσιο είχαν προκαλέσει ανεπανόρθωτες καταστροφές, κυρίως, στην υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, όπως και στο φυσικό περιβάλλον. Το λιμανάκι του Αγίου Νικολάου, Κερατσινίου αποτελούσε τόπο αναψυχής, αλλά και οικονομικής παροχής μέσω της αλιείας. Τη δεκαετία του ’80, μετά από επίμονους αγώνες των κατοίκων της περιοχής, το εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Κερατσίνι διέκοψε τη λειτουργία του. Τα 3 διαφορετικά δείγματα που μελετήσαμε περιέχουν πετρέλαιο τύπου μαζούτ που συλλέχθηκε από την ΔΕΗ στο Κερατσίνι (Αθήνα, Ελλάδα). Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε εξετάζει τη μικροβιακή δραστηριότητα με την Ανάλυση του πιο Πιθανού Αριθμού (Most Probable Number) και ποσοτικοποιεί την απομάκρυνση των κορεσμένων υδρογονανθράκων και των αρωματικών υδρογονανθράκων (PAHs) με τη χρήση GC-MS. Τεχνητά γηρασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ASTMD86 (Standard Test Method for Distillation of Petroleum Product) ήταν το πετρέλαιο που χρησιμοποιήθηκε για τις πειραματικές δοκιμές.Κάποια βασικά χαρακτηριστικά του πειράματος:Το πετρέλαιο που μελετάμε είναι τύπου μαζούτ από διαρροές στη ΔΕΗ στο Κερατσίνι.Επιλέξαμε ένα ελαφρύ ιρανικό αργό πετρέλαιο για τις πειραματικές δοκιμές.Οι δειγματοληψίες για τις μικροβιολογικές αναλύσεις πραγματοποιούνταν σε εβδομαδιαίο επίπεδο και έπειτα ακολουθούσε η προετοιμασία των δειγμάτων για τις χημικές αναλύσεις.Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας στηρίχτηκε στις αλλαγές της συγκέντρωσης των αλκανίων, των ισοπρενοειδών και των επιλεγμένων αρωματικών συστατικών του πετρελαίου κανονικοποιημένες ως προς ένα βιοδείκτη.Ο βιοδείκτης που επιλέξαμε ήταν το χοπάνιο.Η Βιοδιέγερση (biostimulation) χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος βιοεξυγίανσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά