Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση κρατήσεων πάγιου εξοπλισμού στο ορυχείο Μαυροπηγής, του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μκαεδονίας.

Spanos Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7736EA91-3796-4E7A-A091-B85EDCFA5E03
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος-Παναγιώτης Σπανός, "Ανάλυση κρατήσεων πάγιου εξοπλισμού στο ορυχείο Μαυροπηγής, του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μκαεδονίας. ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.27871
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εκμετάλλευση των λιγνιτικών κοιτασμάτων είναι στρατηγικής σημασίας για την παραγωγή ενέργειας στην Ελλάδα. Η χώρα μας κατέχει τη δεύτερη θέση σε παραγωγή λιγνίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την έκτη παγκοσμίως. Βασικός πυλώνας για την ομαλή και συνεχή λειτουργία της παραγωγική διαδικασίας αποτελεί ο πάγιος εξοπλισμός των ορυχείων.Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η λεπτομερής παρουσίαση και η στατιστική ανάλυση των κρατήσεων του πάγιου εξοπλισμού του Ορυχείου Κυρίου Πεδίου για το έτος 2013. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από την εξελιγμένη Εφαρμογή Καταγραφής των Κρατήσεων (PET) η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί στο ορυχείο από το 2012. Η ανάλυση των στοιχείων που αντλήθηκαν από την ως άνω εφαρμογή πραγματοποιήθηκαν σε περιβάλλον Excel. Στην ανάλυση περιλαμβάνεται σύγκριση των δεδομένων των κρατήσεων για κάθε Ομάδα κράτησης και για κάθε στοιχείο του εξοπλισμού ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν αναλυτικά τις κυριότερες αιτίες κράτησης του εξοπλισμού, ενώ προκύπτει ανάγκη περαιτέρω κατηγοριοποίησης των κρατήσεων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά