Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ποσοτικός προσδιορισμός πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων με χρήση ακατέργαστων βιομηχανικών πλαστικών

Nika Chrysanthi-Elisavet

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/46C165AD-01CC-4306-8DE6-9EA1BC7AD9F9
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρυσάνθη-Ελισάβετ Νίκα, "Ποσοτικός προσδιορισμός πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων με χρήση ακατέργαστων βιομηχανικών πλαστικών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.27931
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσαα εργασία αναφέρεται στον προσδιορισμό ορισμένων PAHs τα οποία απαντώνται σε υδατικά περιβάλλοντα και όχι μόνο και εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα. Ως τέτοια περιβάλλοντα μπορούν να θεωρηθούν τα νερά των ποταμών και των θαλασσών (παράκτια ύδατα και ύδατα λιμανιών). Πιο συγκεκριμένα μελετώνται το Naphthalene,το Pyrene και το Benzo[a]pyrene τα οποία βρίσκονται στην υδατική φάση. Η δράση των ουσιών αυτών ενδέχεται να φέρει αρνητικά αποτελέσματα στην υγεία των έμβιων οργανισμών. Αυτό συμβαίνει για τον λόγο ότι τα PAHs έχουν χαρακτηριστεί ως POPs από διεθνείς οργανισμούς και συγκεκριμένα το Benzo[a]pyrene είναι ευρέως γνωστό για την καρκινογενή του δράση.Τα pellets είναι κατηγορία μικροπλαστικών και τα οποία αποτελούν την πρώτη ύλη στην βιομηχανία των θερμοπλαστικών. Τα pellets μπορούν να βρεθούν στο περιβάλλον είτε κατά την χρήση τους για την παραγωγή πλαστικών είτε εξαιτίας ατυχημάτων κατά τη μεταφορά τους. Τα συγκεκριμένα απορρίμματα μπορούν να μελετηθούν είτε ως πλαστικά αυτά καθαυτά είτε ως μέσο μεταφοράς υδρόφοβων ρύπων, έτσι αποτελούν απειλή για την θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα.Τα παραπάνω στοιχεία κάνουν ικανή την δημιουργία μίας μεθόδου προσδιορισμού των PAHs με την χρήση pellets. Η πρωτοτυπία της προτεινόμενης μεθόδου έγκειται στην ελαχιστοποίηση του χρόνου προετοιμασίας του δείγματος καθώς και στην απλότητα της ακολουθούμενης πειραματικής διαδικασίας, χωρίς απώλειες στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Επίσης είναι μία μέθοδος οικονομική και η οποία χάρη στην απλότητά της μπορεί να χαρακτηριστεί είτε ως ενεργητική είτε ως παθητική μέθοδος προετοιμασίας του δείγματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά