Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη πολυκριτήριας μεθοδολογίας για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ

Kalogeropoulos Marios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CBDAD51B-2442-4C23-B95B-C04030FA62D7
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μάριος Καλογερόπουλος, "Ανάπτυξη πολυκριτήριας μεθοδολογίας για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.27951
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο ρυθμός ανάπτυξης των εγκαταστάσεων ΑΠΕ αυξάνει ραγδαία κατά τα τελευταία χρόνια ενώ παράλληλα αρχίζουν να εμφανίζονται και τα προβλήματα από την τυχαία χωροθέτησή τους. Η επιλογή των καταλληλότερων χώρων εγκατάστασης μονάδων είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο πρόβλημα μιας και εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων και από πολλαπλά κριτήρια.Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας πολλαπλών κριτηρίων για την αξιολόγηση των εναλλακτικών περιοχών χωροθέτησης των εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας θα γίνει στην περιοχή της Κρήτης για χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων.Οι μέθοδοι πολλαπλών κριτηρίων που θα επιλεγούν για εφαρμογή θα υλοποιηθούν σε MATLAB. Στους σημαντικότερους παράγοντες που θα μελετηθούν συμπεριλαμβάνονται η τοποθεσία, η στρατηγική χωροθέτησης των ΑΠΕ, η απόδοσή τους, η τυχόν όχληση που θα προκαλέσουν, η κατανομή τους, κ.α. Τέλος, θα γίνει αναφορά στην μεταβολή της σημαντικότητας των παραγόντων αυτών στον χρόνο.Η μεθοδολογία αυτή θα είναι σε θέση να αξιολογήσει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις μονάδων ΑΠΕ καθώς και να αξιολογήσει και να βοηθήσει στην επιλογή των χώρων εγκατάστασης των νέων μονάδων ΑΠΕ

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά