Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βιβλία και Κεφάλαια Βιβλίων

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 31-45 από 46 αποτελέσματα
31 N.T. Tran, T.N. Tran, H. G. Matthies, G. E. Stavroulakis and M. Staat, "Shakedown analysis under stochastic uncertainty by chance constrained programming," in Advances in Direct Methods for Materials and Structures. Switzerland: Springer, 2018, pp. 85-103. doi: 10.1007/978-3-319-59810-9-62018-04-18
32 S. Loupasis and G.A. Papadakis, "An approach to the qualitative evaluation of safety management systems in major hazards sites", in Communicating Safety, SRDA-Safety, Reliability and Data Association, Warrington, UK: SRDA-R16, 1997, pp.159-169.2015-11-11
33 G.A. Papadakis, "Safety management systems and safety reports", in Risk Assessment and Risk Management in the Context of the Seveso II Directive, C. Kirchsteiger, M. Christou and G.A. Papadakis Eds. Elsevier, 1998, pp. 405-436.2015-11-11
34 G.A. Papadakis and A. Amendola, Guidance on the preparation of a Safety Report to meet the requirements of Council Directive 96/82/EC (Seveso II), Luxembourg: Official Publications of the European Communities, 1997.2015-11-11
35 G.A. Papadakis and S. Porter, Guidance on Inspections as required by Council Directive 96/82/EC, Environment and Quality of Life Series, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities , 1999.2015-11-11
36 G.A. Papadakis, Review of Transmission Pipeline Accidents involving Hazardous Substances, Luxembourg: Official Publications of the Eur. Communities, 1999.2015-11-11
37 Γ.Α. Παπαδάκης, Μεθοδολογική Προσέγγιση για την Αξιολόγηση της Έκθεσης Ασφάλειας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 96/82/ΕΚ ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ - Μέρος Ι: Ανάλυση Κινδύνου και Μέτρα Πρόληψης (Βασικές Αρχές), Environment and Quality of Life Series, Luxembourg: Office for Official Publications of theEur.Communities, 1999.2015-11-11
38 C. Kirchsteiger, M. Christou and G.A. Papadakis, Risk Assessment and RiskManagement in the Context of the Seveso II Directive, Industrial Safety Series 6, Elsevier, 1998. 2015-11-11
39 N. Matsatsinis, E. Krassadaki and P. Delias, "A tourists' satisfaction analysis using multiple criteria analysis and machine learning techniques. The case of Chania as destination place", Kleidarithmos, 2006.2015-11-10
40 N. Matsatsinis, E. Krassadaki and P. Delias, "A satisfaction measurement byusing multi-criteria analysis methods and machine learning techniques. Chania townas a tourist destination", in Tourism management, K. Zopounidis and Y. Siskos Eds. Klidarithmos, 2006.2015-11-10
41 E. Krassadaki and N.Matsatsinis, "New models for the design of individualizededucational programs implemented using tools of distance learning", in Management of Change and Business Intelligence, N. Matsatsinis ed. New Technologies, 2008, pp. 185-203.2015-11-10
42 E. Krassadaki, A. Hanzi and N. Matsatsinis, "New models for accreditation ofcompetences for bankers", in Management of Change and Business Intelligence, N. Matsatsinis ed. New Technologies, 2008, pp. 133-158.2015-11-10
43 Y. Marinakis, A. Migdalas and P.M. Pardalos, “Cost allocation in combinatorial optimization games”, in Pareto Optimality, Game Theory and Equilibria, vol. 17, Springer Optimization and Its Applications, A. Chinchuluun, P.M. Pardalos, A. Migdalas, L. Pitsoulis, Eds., New York: Springer, 2008, pp. 217-247. doi: 10.1007/978-0-387-77247-9_92015-10-30
44 Y. Siskos, E. Grigoroudis, N. F. Matsatsinis, G. Baourakis and F. Neguez, "Comparative behavioural analysis of European olive oil consumers", Advances in Stochastic Modelling and Data Analysis, pp. 293-310, 1995. doi:10.1007/978-94-017-0663-6_182015-10-22
45 P. Delias, P. Manolitzas, E. Grigoroudis and N. Matsatsinis, "Applying process mining to the emergency department", Encyclopedia of Business Analytics and Optimization, 2014. doi: 10.4018/978-1-4666-5202-6.ch0172015-10-22
Pages: |1 |2 | 3 |4 |