Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-15 από 1114 αποτελέσματα
1 V. Rusyn, Ch. H. Skiadas, A. Sambas, M. Mamat, and S. Vaidyanathan, “Process of pulse transformation of the analog nonlinear signals,” Telecommun. Radio Eng., vol. 79, no. 13, pp. 1141-1147, 2020, doi: 10.1615/telecomradeng.v79.i13.40.2022-07-05
2 M. Malekzadeh, I. Papamichail, and M. Papageorgiou, “Linear–Quadratic regulators for internal boundary control of lane-free automated vehicle traffic,” Control Eng. Pract., vol. 115, Oct. 2021, doi: 10.1016/j.conengprac.2021.104912.2022-07-01
3 I. Mallidis, N. Sariannidis, D. Vlachos, V. Yakavenka, G. Aifadopoulou, and K. Zopounidis, “Optimal inventory control policies for avoiding food waste,” Oper. Res. Int. J., vol. 22, no. 1, pp. 685–701, Mar. 2022, doi: 10.1007/s12351-020-00554-w.2022-06-17
4 M. Doumpos, D. Papastamos, D. Andritsos, and C. Zopounidis, “Developing automated valuation models for estimating property values: a comparison of global and locally weighted approaches,” Ann. Oper. Res., vol. 306, no. 1–2, pp. 415–433, Nov. 2021, doi: 10.1007/s10479-020-03556-1.2022-06-09
5 G. Xanthos, C. Zopounidis, A. Garefalakis, C. Lemonakis, and I. Passas, “Distinguish regional performance with the use of shift-share analysis and MCDA methods: a gross value added perspective,” Oper. Res. Int. J., vol. 22, no. 2, pp. 1363–1376, Apr. 2022, doi: 10.1007/s12351-020-00582-6.2022-06-08
6 S. Malakis and T. Kontogiannis, “Leverage points: insights from a field study in the air traffic control system,” Theor. Issues Ergon. Sci., vol. 22, no. 3, pp. 360–382, May 2021, doi: 10.1080/1463922X.2020.1784307.2022-05-27
7 S. N. Leloudas, A. I. Eskantar, G. N. Lygidakis, and I. K. Nikolos, “Low Reynolds airfoil family for small horizontal axis wind turbines based on RG15 airfoil,” in SN Appl. Sci., vol. 2, no. 3, Feb. 2020, doi: 10.1007/s42452-020-2161-1.2022-05-05
8 E. Papachristou, A. Chrysopoulos, and N. Bilalis, “Machine learning for clothing manufacture as a mean to respond quicker and better to the demands of clothing brands: a Greek case study,” Int. J. Adv. Manuf. Technol., vol. 115, no. 3, pp. 691– 702, July 2021, doi: 10.1007/s00170-020-06157-1.2022-04-26
9 G. Manthoulis, M. Doumpos, C. Zopounidis, and E. Galariotis, “An ordinal classification framework for bank failure prediction: methodology and empirical evidence for US banks,” Eur. J. Oper. Res., vol. 282, no. 2, pp. 786–801, Apr. 2020, doi: 10.1016/j.ejor.2019.09.040.2022-04-20
10 A. Lampropoulos, N. Kaklidis, C. Athanasiou, M. A. Montes-Morán, A. Arenillas, J. A. Menéndez, V. D. Binas, M. Konsolakis, and G. E. Marnellos, “Effect of olive kernel thermal treatment (torrefaction vs. slow pyrolysis) on the physicochemical characteristics and the CO2 or H2O gasification performance of as-prepared biochars,” Int. J. Hydrogen Energy, vol. 46, no. 57, pp. 29126-29141, Aug. 2021, doi: 10.1016/j.ijhydene.2020.11.230.2022-04-20
11 C. Floros, C. Zopounidis, Y. Tan, C. Lemonakis, A. Garefalakis, and E. Tabouratzi, “Efficiency in banking: does the choice of inputs and outputs matter?,” Int. J. Comput. Econ. Econom., vol. 10, no. 2, pp. 129- 148, 2020, doi: 10.1504/IJCEE.2020.107370.2022-04-20
12 J. A. T. Abrantes, F. A. F. Ferreira, C. Zopounidis, L. F. Pereira, and I. Meidutė‐Kavaliauskienė, “Analyzing ethical practices in the public healthcare sector using fuzzy cognitive mapping,” J. Multi‐Crit. Decis. Anal., vol. 29, no. 1–2, pp. 67–79, Jan.-Apr. 2022, doi: 10.1002/mcda.1729.2022-04-19
13 D. Kenourgios, S. Papadamou, D. Dimitriou, and C. Zopounidis, “Modelling the dynamics of unconventional monetary policies’ impact on professionals’ forecasts,” J. Int. Financial Mark. Inst. Money, vol. 64, Jan. 2020, doi: 10.1016/j.intfin.2019.101170.2022-04-15
14 E. Grigoroudis, L. Noel, E. Galariotis, and C. Zopounidis, “An ordinal regression approach for analyzing consumer preferences in the art market,” Eur. J. Oper. Res., vol. 290, no. 2, pp. 718–733, Apr. 2021, doi: 10.1016/j.ejor.2020.08.031.2022-04-14
15 Y. Politis and E. Grigoroudis, “Defining the weights of the EFQM excellence model criteria for different business sectors - a multicriteria approach,” Int. J. Product. Qual. Manag., vol. 31, no. 3, pp. 295- 318, Jan. 2020, doi: 10.1504/ijpqm.2020.110936.2022-04-08
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...