Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-10 από 932 αποτελέσματα
1 G. D. Kontes, G. I. Giannakis, V. Sánchez, P. De Agustin-Camacho, A. Romero-Amorrortu, N. Panagiotidou, D. V. Rovas, S. Steiger, Ch. Mutschler and G. Gruen, "Simulation-based evaluation and optimization of control strategies in buildings," Energies, vol. 11, no. 12, Dec. 2018. doi: 10.3390/en111233762019-05-24
2 G. A. Drosopoulos and G. E. Stavroulakis, "A computational homogenization approach for the study of localization of masonry structures using the XFEM," Arch. Appl. Mech., vol. 88, no. 12, pp. 2135-2152, Dec. 2018. doi: 10.1007/s00419-018-1440-42019-05-23
3 P. Manolitzas and N. Stylianou, "Modelling waiting times in an emergency department in Greece during the economic crisis," J. Health Manag., vol. 20, no. 4, pp. 475-485, Dec. 2018. doi: 10.1177/09720634187992122019-05-23
4 E. Babatsouli and D. Sotiropoulos, "A measure for cluster proximity (MCP) in child speech," Clin. Linguist. Phon., vol. 32, no. 12, pp. 1071-1089, Dec. 2018. doi: 10.1080/02699206.2018.15109822019-05-23
5 C. Vogiatzi, G. Gemenetzi, L. Massou, S. Poulopoulos, S. Papaefthimiou and E. Zervas, "Energy use and saving in residential sector and occupant behavior: a case study in Athens," Energ. Buildings, vol. 181, pp. 1-9, Dec. 2018. doi: 10.1016/j.enbuild.2018.09.0392019-05-23
6 X. Cai, N. Bekiaris-Liberis and M. Krstic, "Input-to-state stability and inverse optimality of predictor feedback for multi-input linear systems," Automatica, vol. 103, pp. 549--557, May 2019. doi: 10.1016/j.automatica.2019.02.0382019-03-29
7 I. Karafyllis, N. Bekiaris-Liberis and M. Papageorgiou, "Feedback control of nonlinear hyperbolic PDE systems inspired by traffic flow models," IEEE Trans. Automat. Contr., Early Access, 2018. doi: 10.1109/TAC.2018.28871412019-01-04
8 N. Bekiaris-Liberis and R. Vazquez, "Nonlinear bilateral output-feedback control for a class of viscous Hamilton–Jacobi PDEs", Automatica, vol. 101, pp. 223--231, Mar. 2019. doi: 10.1016/j.automatica.2018.12.0052019-01-04
9 K. Andriosopoulos, C. Zopounidis and M. Doumpos, "Editorial to the Special Issue "OR in energy modeling and management"," Comput. Oper. Res., vol. 66, pp. 225-227, Feb. 2016. doi: 10.1016/j.cor.2015.11.0052018-12-03
10 E. E. Mazokopakis, M.G. Papadomanolaki, S.-N.I. Skarakis and K. C. Tsekouras, "Primary and secondary hyperparathyroidism among Vitamin D deficient Hashimoto's thyroiditis patients and the need for a parathyroid scan," Hell. J. Nucl. Med., vol. 20, no. 3, pp. 258-259, Sept.-Dec. 2017. doi: 10.1967/s0024499106132018-11-27
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...