Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Παραγωγή βιοντίζελ από εργαστηριακή καλλιέργεια ακινητοποιημένων μικροφυκών

Koumi Ino

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BCEC85EB-BAD7-4285-A473-AF597DB50F90
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ινώ Κουμή, "Παραγωγή βιοντίζελ από εργαστηριακή καλλιέργεια ακινητοποιημένων μικροφυκών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.28011
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η ανάπτυξη ακινητοποιημένης βιομάζας από επιλεγμένο στέλεχος μικροφυκών, το Stichococcus sp., πάνω σε 3 διαφορετικές επιφάνειες: γυαλί αμμοβολής, κεραμικό υλικό και πολυαιθυλένιο HD σε φωτο-βιοαντιδραστήρα, με σκοπό τη βελτιστοποίηση ανάπτυξής του κάτω από διαφορετικές συνθήκες και επίσης συλλογής της βιομάζας μικροφυκών για εξαγωγή λιπιδίων και παραγωγής βιοντίζελ.Μελετήθηκε η ανάπτυξη καλλιέργειας του στελέχους Stichococcus sp. σε διαφορετικές συνθήκες όπως: με ή χωρίς ανακυκλοφορία, πενίας αζώτου, διαφορετικός όγκος νέρου (ύψος νερού από επιφάνειες) και χρόνου επώασης – καλλιέργειας (18 και 24 μέρες), διερευνώντας την τάση του συγκεκριμένου στελέχους προς συσσωμάτωση καθώς και τη δυνατότητα παραγωγής ακινητοποιημένης βιομάζας που θα διευκολύνει τη συγκομιδή της. Από τις επιλεγμένες επιφάνειες το γυαλί αμμοβολής έδειξε μεγαλύτερο βαθμό ανάπτυξης με παραγωγή της βιομάζας να κυμαίνεται από 1,4 – 2,5 mg/cm2 επιφάνειας γυαλιού, ενώ για τα υπόλοιπα 2 υλικά η απόδοση ήταν της τάξης 0,7 – 1,8 mg/cm2 επιφάνειας. Επίσης τα πειράματα έδειξαν καλύτερο ρυθμό ανάπτυξης ακινητοποιημένης βιομάζας (biofilm) του επιλεγμένου στελέχους σε συνθήκες χωρίς ανακυκλοφορία, σε μεγαλύτερο όγκου νερού (ύψος νερού 4cm από τις επιφάνειες) καθώς και στον μικρότερο χρόνο επώασης 18d σε σχέση με τις 24d. Τα λιπίδια που παράχθηκαν σε αυτό το στάδιο του πειράματος ήταν περισσότερα σε συνθήκες με πενία αζώτου σε σχέση με τις συνθήκες χωρίς, και συγκεκριμένα στην επιφάνεια γυαλιού αμμοβολής τα εξαγώμενα λιπίδια ήταν 0,03 mg/cm2 σε κανονικές συνθήκες, ενώ σε πενία αζώτου ήταν περίπου 0,07 mg/cm2. Πραγματοποιήθηκαν πειράματα και σε μεγαλύτερου μεγέθους αντιδραστήρες με σκοπό να εξεταστεί η παραγωγή βιομάζας σε λίγο μεγαλύτερη κλίμακα με μοναδικό υλικό επιφάνειας το γυαλί αμμοβολής. Η παραγόμενη βιομάζα σε σχέση με τα εξαγώμενα λιπίδια ήταν 0,18mg λιπιδίων/mg ξηρής βιομάζας μικροφυκών.Από τα παραγώμενα λιπίδια έγινε προσπάθεια για την παραγωγή βιοντίζελ.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά