Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βιοαποδόμηση IFO 180 με θαλάσσιους αποδομητές υδρογονανθράκων απομονωμένους από περιβάλλον με χρόνια ρύπανση

Tsiotalakidis Apostolos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0B880E27-6B9A-4EFA-BEDF-66578F445DAC
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι διαρροές του πετρελαίου στο θαλάσσιο περιβάλλον , κατά την μεταφορά του , την αποθήκευση αλλά και κατά την εξόρυξη του έχουν αποτελούν στις μέρες σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα. Στη παρούσα διπλωματική , πραγματοποιήθηκε βιοδιέγερση αποδομητών με θρεπτικά ( KNO3-KH2PO4 ), οι οποίοι απομονώθηκαν από θαλάσσια περιοχή (Λιμανάκι Αγίου Νικολάου , Κερατσίνι , Πειραιάς) η οποία είναι εκτεθειμένη σε χρόνια ρύπανση με πετρέλαιο Μαζούτ. Στόχος της διπλωματικής εργασίας ήταν η έρευνα της αποτελεσματικότητας των βιοδιεγερμένων αποδομητών απέναντι σε πετρέλαιο IFO 180 , καθώς και τα αποτελέσματα με την προσθήκη επιφανιοδραστικών ουσιών( dispersant , bio-surfactant) οι οποίες διασπούν το οργανικό φορτίο για ευκολότερη αποδόμηση του.Κατά την πειραματική διαδικασία εξετάστηκαν 3 πειραματικοί σχεδιασμοί και είχε διάρκεια 112 ημερών. Ο πρώτος , περιείχε μόνο τους αποδομητές και θρεπτικά συστατικά για βιοδιέγερση. Ο δεύτερος , περιείχε του αποδομητές , θρεπτικά συστατικά και ένα dispersant με το όνομα Marichem , το οποίο αποτελεί χημική μη τοξική ουσία για το θαλάσσιο περιβάλλον. Ο τρίτος σχεδιασμός περιείχε του αποδομητές , θρεπτικά συστατικά και ένα bio-surfactant με το όνομα New Chery το οποίο είναι βιολογικής προέλευσης.Η αποτελεσματικότητα τους εκτιμήθηκε σύμφωνα με τις μεταβολές των συγκεντρώσεων στα χαρακτηριστικά του πετρελαίου , τόσο στα κανονικά αλκάνια όσο και σε επιλεγμένα αρωματικά.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά