Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-15 από 1290 αποτελέσματα
1 I. A. Poimenidis, S. D. Moustaizis, N. Papakosta, M. D. Tsanakas, A. Klini, and P. A. Loukakos, “Electrodeposition of Ni particles on laser nanostructured electrodes for enhanced hydrogen evolution reaction,” Mater. Today Proc., vol. 67, pp. 953-958, Jan. 2022, doi: 10.1016/j.matpr.2022.04.652.2024-07-16
2 M. Malekzadeh, D. Troullinos, I. Papamichail, M. Papageorgiou, and K. Bogenberger, “Internal boundary control in lane-free automated vehicle traffic: Comparison of approaches via microscopic simulation,” Transp. Res. Part C Emerging Technol., 2023, doi: j.trc.2023.104456.2024-06-28
3 D. Theodosis, I. Karafyllis, G. Titakis, I. Papamichail and M. Papageorgiou, “A nonlinear heat equation arising from automated-vehicle traffic flow models,” J. Comput. Appl. Math., 2023, doi: 10.1016/j.cam.2023.115443.2024-06-28
4 P. Typaldos and M. Papageorgiou, “Modified dynamic programming algorithms for GLOSA systems with stochastic signal switching times,” Transp. Res. Part C Emerging Technol., 2023, doi: 10.1016/j.trc.2023.104364.2024-06-28
5 I. Karafyllis and M. Papageorgiou, “A particle method for 1‐D compressible fluid flow,” Stud. Appl. Math., 2023, doi: 10.1111/sapm.12623.2024-06-28
6 A. Karalakou, D. Troullinos, G. Chalkiadakis and M. Papageorgiou, “Deep reinforcement learning reward function design for autonomous driving in lane-free traffic,” Systems, vol. 11, no. 3, Mar. 2023, doi: 10.3390/systems11030134.2024-06-28
7 D. Theodosis, I. Karafyllis, and M. Papageorgiou, “Cruise controllers for lane-free ring-roads based on control Lyapunov functions,” J. Franklin Inst., 2023, doi: 10.1016/j.jfranklin.2023.02.003.2024-06-28
8 V. K. Yanumula, P. Typaldos, D. Troullinos, M. Malekzadeh, I. Papamichail and M. Papageorgiou, "Optimal trajectory planning for connected and automated vehicles in lane-free traffic with vehicle nudging," IEEE Trans. Intell. Veh., 2022, doi: 10.1109/TIV.2023.3241200.2024-06-27
9 M. Malekzadeh, V. K. Yanumula, I. Papamichail, and M. Papageorgiou, “Overlapping internal boundary control of lane-free automated vehicle traffic,” Control Eng. Pract., 2023, doi: 10.1016/j.conengprac.2023.105435.2024-06-27
10 I. Karafyllis, D. Theodosis and M. Papageorgiou, “Nonlinear adaptive cruise control of vehicular platoons”, Int. J. Control, 2023, doi: 10.1080/00207179.2021.1982015.2024-06-27
11 I. Karafyllis, D. Theodosis and M. Papageorgiou, “Lyapunov-based two-dimensional cruise control of autonomous vehicles on lane-free roads,” Automatica, 2022, doi: 10.1016/j.automatica.2022.110517.2024-06-27
12 E. Smith, D. Papadopoulos, M. Braschler, and K. Stockinger, “LILLIE: Information extraction and database integration using linguistics and learning-based algorithms,” Inf. Syst., vol. 105, Mar. 2022, doi: 10.1016/j.is.2021.101938.2024-06-20
13 E. G. Carayannis and E. Grigoroudis, “Towards an ambidextrous, robust and resilient impact assessment of sustainable smarter specialisation strategies (AR2IA/S4),” J. Knowl. Econ., vol. 14, no. 3, pp. 2420–2462, Sep. 2023, doi: 10.1007/s13132-022-00991-2.2024-06-11
14 V. Kouloumpis, and A. Azapagic, “A model for estimating life cycle environmental impacts of offshore wind electricity considering specific characteristics of wind farms,” Sustainable Prod. Consumption, 2021, doi: 10.1016/j.spc.2021.10.024.2024-06-10
15 N. M. Papadakis, M. Garai and G. E. Stavroulakis, “Special issue: Advances in architectural acoustics,” Appl. Sci., vol. 12, no. 3, Feb. 2022, doi: 10.3390/app12031728.2024-05-29
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...