Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 16-30 από 1029 αποτελέσματα
16 D. Andriosopoulos, M. Doumpos, P.M. Pardalos and C. Zopounidis, "Computational approaches and data analytics in financial services," J. Oper. Res. Soc., vol. 70, no. 10, pp. 1579-1580, Sep. 2019. doi: 10.1080/01605682.2019.16499322020-05-28
17 D. Andriosopoulos, M. Doumpos, P.M. Pardalos and C. Zopounidis, "Computational approaches and data analytics in financial services: A literature review," J. Oper. Res. Soc., vol. 70, no. 10, pp. 1581-1599, May 2019. doi: 10.1080/01605682.2019.15951932020-05-28
18 M. Mansour, K. Tsongas and D. Tzetzis, "Measurement of the mechanical and dynamic properties of 3D printed polylactic acid reinforced with graphene," Polym-Plast Technol., vol. 58, no. 11, pp. 1234-1244, Jul. 2019. doi: 10.1080/03602559.2018.15427302020-05-28
19 G.S. Atsalakis, I.G. Atsalaki, F. Pasiouras and C. Zopounidis, "Bitcoin price forecasting with neuro-fuzzy techniques," Eur. J. Oper. Res., vol. 276, no. 2, pp. 770-780, Jul. 2019. doi: 10.1016/j.ejor.2019.01.0402020-05-28
20 E. Tsakirakis, M. Marinaki, Y. Marinakis and N. Matsatsinis, "A similarity hybrid harmony search algorithm for the Team Orienteering Problem," Appl. Soft Comput., vol. 80, pp. 776-796, Jul. 2019. doi: 10.1016/j.asoc.2019.04.0382020-05-28
21 I. Karafyllis and M. Papageorgiou, "Feedback control of scalar conservation laws with application to density control in freeways by means of variable speed limits," Automatica, vol. 105, pp. 228-236, Jul. 2019. doi: 10.1016/j.automatica.2019.03.0212020-05-28
22 N.M. Papadakis and G.E. Stavroulakis, "Review of acoustic sources alternatives to a dodecahedron speaker," Appl. Sci., vol. 9, no. 18, Sep. 2019. doi: 10.3390/app91837052020-04-30
23 N. Arnaoutakis, M. Milousi, S. Papaefthimiou, P.A. Fokaides, Y.G. Caouris and M. Souliotis, "Life cycle assessment as a methodological tool for the optimum design of integrated collector storage solar water heaters," Energy, vol. 182, pp. 1084-1099, Sep. 2019. doi: 10.1016/j.energy.2019.06.0972020-04-30
24 G.K. Tairidis, "Vibration control of smart composite structures using shunted piezoelectric systems and neuro-fuzzy techniques," J. Vib. Control, vol. 25, no. 18, pp. 2397-2408, Sept. 2019. doi: 10.1177/10775463198545882020-04-23
25 M. Kontorinaki, I. Karafyllis and M. Papageorgiou, "Local and coordinated ramp metering within the unifying framework of an adaptive control scheme," Transp. Res. A Policy Pract., vol. 128, pp. 89-113, Oct. 2019. doi: 10.1016/j.tra.2019.07.0092020-04-10
26 T. Kontogiannis and S. Malakis, "A system dynamics approach to the efficiency thoroughness tradeoff," Saf. Sci., vol. 118, pp. 709-723, Oct. 2019. doi: 10.1016/j.ssci.2019.06.0112020-04-10
27 N. Glaveli, E. Grigoroudis and P. Manolitzas, "Practical application of MSQ and MUSA methodology in determining critical job satisfaction factors of seasonal employees in summer destination luxury resorts," Tour. Manag., vol. 74, pp. 426-437, Oct. 2019. doi: 10.1016/j.tourman.2019.04.0202020-04-10
28 M.C. Vlachou, C. Efstathiou, A. Antoniadis and T.D. Karapantsios, "Micro-grooved surfaces to enhance flow boiling in a macro-channel," Exp. Therm. Fluid Sci., vol. 108, pp. 61-74, Nov. 2019. doi: 10.1016/j.expthermflusci.2019.05.0152020-04-07
29 S.G. Gennitsaris and F.D. Kanellos, "Emission-aware and cost-effective distributed demand response system for extensively electrified large ports," IEEE Trans. Power Syst., vol. 34, no. 6, pp. 4341-4351, Nov. 2019. doi: 10.1109/TPWRS.2019.29199492020-04-06
30 P.I. Koutsianitis, G.K. Tairidis, G.A. Drosopoulos and G.E. Stavroulakis, "Conventional and star-shaped auxetic materials for the creation of band gaps," Arch. Appl. Mech., vol. 89, no. 12, pp. 2545-2562, Dec. 2019. doi: 10.1007/s00419-019-01594-12020-04-03
Pages: |1 | 2 |3 |4 |5 |6 |7 |...