Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 31-45 από 1248 αποτελέσματα
31 A. Lampropoulos, V. D. Binas, L. Zouridi, C. Athanasiou, M. A. Montes-Morán, J. A. Menéndez, M. Konsolakis, and G. E. Marnellos, “CO2 gasification reactivity and syngas production of Greek lignite coal and ex-situ produced chars under non-isothermal and isothermal conditions: structure-performance relationships,” Energies, vol. 15, no. 3, Jan. 2022, doi: 10.3390/en15030679.2023-10-10
32 S. Kappou, M. Souliotis, S. Papaefthimiou, G. Panaras, J. A. Paravantis, E. Michalena, J. M. Hills, A. P. Vouros, A. Ntymenou, and G. Mihalakakou, “Cool pavements: state of the art and new technologies,” Sustainability, vol. 14, no. 9, Apr. 2022, doi: 10.3390/su14095159.2023-09-22
33 P. Eirinakis, S. Lounis, S. Plitsos, G. Arampatzis, K. Kalaboukas, K. Kenda, J. Lu, J. M. Rožanec, and N. Stojanovic, “Cognitive digital twins for resilience in production: a conceptual framework,” Information, vol. 13, no. 1, Jan. 2022, doi: 10.3390/info13010033.2023-09-19
34 A. Angelis-Dimakis, G. Arampatzis, A. Alexopoulos, A. Pantazopoulos, I. Vyrides, N. Chourdakis, and V. Angelis, “Waste management and the circular economy in Cyprus—the case of the SWAN project,” Environments, vol. 9, no. 2, Jan. 2022, doi: 10.3390/environments9020016.2023-09-18
35 S. Petrakis, A. Skoulakis, Y. Orphanos, A. Grigoriadis, G. Andrianaki, D. Louloudakis, N. Kortsalioudakis, A. Tsapras, C. Balas, D. Zouridis, E. Pachos, M. Bakarezos, V. Dimitriou, M. Tatarakis, E. P. Benis and N. A. Papadogiannis, “Coherent XUV multispectral diffraction imaging in the microscale,” Appl. Sci., vol. 12, no. 20, Oct. 2022, doi: 10.3390/app122010592.2023-09-13
36 I. Passas, K. Ragazou, E. Zafeiriou, A. Garefalakis, and C. Zopounidis, “ESG controversies: a quantitative and qualitative analysis for the sociopolitical determinants in EU firms,” Sustainability, vol. 14, no. 19, Oct. 2022, doi: 10.3390/su141912879.2023-09-11
37 M. Milousi, A. Pappas, A. P. Vouros, G. Mihalakakou, M. Souliotis, and S. Papaefthimiou, “Evaluating the technical and environmental capabilities of geothermal systems through Life Cycle Assessment,” Energies, vol. 15, no. 15, Aug. 2022, doi: 10.3390/en15155673.2023-09-07
38 A. I. Delis, M. Kazolea, and M. Gaitani, “On the numerical solution of sparse linear systems emerging in finite volume discretizations of 2D Boussinesq-type models on unstructured grids,” Water, vol. 14, no. 21, Nov. 2022, doi: 10.3390/w14213584.2023-09-07
39 M. Zoumaki, M. T. Mansour, K. Tsongas, D. Tzetzis, and G. Mansour, “Mechanical characterization and finite element analysis of hierarchical sandwich structures with PLA 3D-printed core and composite maize starch biodegradable skins,” J. Compos. Sci., vol. 6, no. 4, Apr. 2022, doi: 10.3390/jcs6040118.2023-09-04
40 N. Arnaoutakis, A. P. Vouros, M. Milousi, Y. G. Caouris, G. Panaras, A. Tourlidakis, K. Vafiadis, G. Mihalakakou, C. S. Garoufalis, Z. Frontistis, S. Papaefthimiou and M. Souliotis, “Design, energy, environmental and cost analysis of an integrated collector storage solar water heater based on multi-criteria methodology,” Energies, vol. 15, no. 5, Feb. 2022, doi: 10.3390/en15051673.2023-08-31
41 S. Karagiannopoulou, G. Giannarakis, E. Galariotis, C. Zopounidis, and N. Sariannidis, “The impact of Dow Jones Sustainability Index, exchange rate and Consumer Sentiment Index on carbon emissions,” Sustainability, vol. 14, no. 19, Sep. 2022, doi: 10.3390/su141912052.2023-08-31
42 K.-A. Tsioptsia, E. Zafeiriou, D. Niklis, N. Sariannidis, and C. Zopounidis, “The corporate economic performance of environmentally eligible firms nexus climate change: an empirical research in a Bayesian VAR framework,” Energies, vol. 15, no. 19, Oct. 2022, doi: 10.3390/en15197266.2023-08-31
43 G. Varvoutis, A. Lampropoulos, E. Mandela, M. Konsolakis, and G. E. Marnellos, “Recent advances on CO2 mitigation technologies: on the role of hydrogenation route via green H2,” Energies, vol. 15, no. 13, June 2022, doi: 10.3390/en15134790.2023-08-31
44 N. Petrakis, C. Lemonakis, C. Floros, and C. Zopounidis, “Eurozone stock market reaction to monetary policy interventions and other covariates,” J. Risk Financial Manag., vol. 15, no. 2, Jan. 2022, doi: 10.3390/jrfm15020056.2023-08-29
45 Y. Politis and E. Grigoroudis, “Incorporating the sustainability concept in the major business excellence models,” Sustainability, vol. 14, no. 13, July 2022, doi: 10.3390/su14138175.2023-08-28
Pages: |1 |2 | 3 |4 |5 |6 |7 |8 |...