Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 46-60 από 1029 αποτελέσματα
46 S.S. Sarakinos, G.N. Lygidakis and I.K. Nikolos, "Flow analysis of the DLR-F11 high-lift model using the Galatea-I code," J. Aircr., vol. 55, no. 1, pp. 355-372, Jan. 2018. doi: 10.2514/1.C0342892019-10-18
47 Ι. Papamichail, Μ. Papageorgiou and I. Stamatakis, "Feedback traffic control at highway work zones using variable speed limits," IFAC-PapersOnLine, vol. 51, no. 9, pp. 329-336, Jan. 2018. doi: 10.1016/j.ifacol.2018.07.0542019-10-18
48 J.R.D. Frejo, I. Papamichail, M. Papageorgiou and B.D. Schutter, "A new macroscopic model for variable speed limits," IFAC-PapersOnLine, vol. 51, no. 9, pp. 343-348, Jan. 2018. doi: 10.1016/j.ifacol.2018.07.0562019-10-18
49 M.E. Stavroulaki, G.A. Drosopoulos, E. Tavlopoulou, N. Skoutelis and G.E. Stavroulakis, "Investigation of the structural behaviour of a masonry castle by considering the actual damage," Int. J. Mason. Res. Innov., vol. 3, no. 1, Jan. 2018. doi: 10.1504/IJMRI.2018.0890462019-10-11
50 Α. Spiliopoulou, Μ. Kontorinaki, Ι. Papamichail and M. Papageorgiou, "Real-time route diversion control at congested freeway off-ramp areas," Transp. Res. A Policy Pract., vol. 107, pp. 90-105, 2018. doi: 10.1016/j.tra.2017.11.0172019-10-09
51 A. Spiliopoulou, D. Manolis, F. Vandorou and M. Papageorgiou, "Adaptive cruise control operation for improved motorway traffic flow," Transp. Res. Rec., vol. 2672, no. 22, pp. 24-35, Sept. 2018. doi: 10.1177/03611981187960202019-10-07
52 Κ. Matsumoto, Μ. Doumpos and K. Andriosopoulos, "Historical energy security performance in EU countries," Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 82, pp. 1737-1748, Feb. 2018. doi: 10.1016/j.rser.2017.06.0582019-10-01
53 F. Pasiouras, "Financial consumer protection and the cost of financial intermediation: evidence from advanced and developing economies," Manag. Sci., vol. 64, no. 2, pp. 902-924, Feb. 2018. doi: 10.1287/mnsc.2016.25852019-10-01
54 G.A. Drosopoulos, K. Giannis, M.E. Stavroulaki and G.E. Stavroulakis, "Metamodeling-assisted numerical homogenization for masonry and cracked structures," J. Eng. Mech., vol. 144, no. 8, Aug. 2018. doi: 10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.00015002019-10-01
55 A. Khataee, P. Gholami, D. Kalderis, E. Pachatouridou and M. Konsolakis, "Preparation of novel CeO2-biochar nanocomposite for sonocatalytic degradation of a textile dye," Ultrason. Sonochem., vol. 41, pp. 503-513, Mar. 2018. doi: 10.1016/j.ultsonch.2017.10.0132019-09-27
56 M. Konsolakis, N. Kaklidis, V. Kyriakou, I. Garagounis, T. Kraia, A. Arenillas, J.A. Menéndez, R. Strandbakke and G.E. Marnellos, "The combined impact of carbon type and catalyst-aided gasification process on the performance of a Direct Carbon Solid Oxide Fuel Cell," Solid State Ion., vol. 317, pp. 268-275, Apr. 2018. doi: 10.1016/j.ssi.2018.01.0262019-09-20
57 Μ. Jin, Ν. Bekiaris-Liberis, Κ. Weekly, C.J. Spanos and A.M. Bayen, "Occupancy detection via environmental sensing," IEEE Trans. Autom. Sci. Eng., vol. 15, no. 2, pp. 443-455, Apr. 2018. doi: 10.1109/TASE.2016.26197202019-09-19
58 K. Petridis, E. Grigoroudis and G. Arabatzis, "A conceptual model for biomass supply chain sustainability," Int. J. Soc. Ecol. Sust. Dev., vol. 9, no. 2, pp. 37-53, Apr.-June 2018. doi: 10.4018/IJSESD.20180401042019-09-19
59 A. Zerva, G. Tsantopoulos, E. Grigoroudis and G. Arabatzis, "Perceived citizens’ satisfaction with climate change stakeholders using a multicriteria decision analysis approach," Environ. Sci. Policy, vol. 82, pp. 60-70, Apr. 2018. doi: 10.1016/j.envsci.2018.01.0082019-09-19
60 M. E. Stavroulaki, a. K. Sapounaki, G. E. Stavroulakis and B.P. Leftheris, "The mantle of shotcrete as a method of intervention of masonry structures", WIT Trans. Built Environ., vol. 42, pp. 756-766, 1999. doi: 10.2495/STR9907212019-09-18
Pages: |1 |2 |3 | 4 |5 |6 |7 |8 |9 |...