Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 46-60 από 1219 αποτελέσματα
46 E. G. Carayannis, E. Grigoroudis, D. Stamati and T. Valvi, "Social business model innovation: a quadruple/quintuple helix-based social innovation ecosystem," IEEE Trans. Eng. Manage., vol. 68, no. 1, pp. 235-248, Feb. 2021, doi: 10.1109/TEM.2019.2914408.2023-02-02
47 E. G. Carayannis, E. Grigoroudis, S. S. Rehman and N. Samarakoon, "Ambidextrous cybersecurity: the seven pillars (7Ps) of cyber resilience," IEEE Trans. Eng. Manage., vol. 68, no. 1, pp. 223-234, Feb. 2021, doi: 10.1109/TEM.2019.2909909.2023-02-02
48 A. Khataee, D. Kalderis, P. Yekan Motlagh, V. Binas, S. Stefa and M. Konsolakis, “Synthesis of copper (I, II) oxides/hydrochar nanocomposites for the efficient sonocatalytic degradation of organic contaminants,” J. Ind. Eng. Chem., vol. 95, pp. 73-82, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.jiec.2020.12.006.2023-02-02
49 Y. Jeawon, G.A. Drosopoulos, G. Foutsitzi, G.E. Stavroulakis, and S. Adali, “Optimization and analysis of frequencies of multi-scale graphene/fibre reinforced nanocomposite laminates with non-uniform distributions of reinforcements,” Eng. Struct., vol. 228, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.engstruct.2020.111525.2023-02-02
50 E. Grigoroudis, V. S. Kouikoglou and Y. A. Phillis, “SAFE 2019: updates and new sustainability findings worldwide,” Ecol. Indic., vol. 121, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.ecolind.2020.107072.2023-01-31
51 G. A. Drosopoulos and G. E. Stavroulakis, “Data-driven computational homogenization using neural networks: FE2-NN application on damaged masonry,” ACM J. Comput. Cult. Herit., vol. 14, no. 1, Feb. 2021, doi: 10.1145/3423154.2023-01-31
52 Y. Kan, Y. Wang, D. Wang, J. Sun, C. Shao and M. Papageorgiou, "A novel approach to estimating missing pairs of on/off ramp flows," IEEE Trans. Intell. Transp. Syst., vol. 22, no. 2, pp. 1287-1305, Feb. 2021, doi: 10.1109/TITS.2020.2989365.2023-01-31
53 T. Kontogiannis, “A qualitative model of patterns of resilience and vulnerability in responding to a pandemic outbreak with system dynamics,” Saf. Sci., vol. 134, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.ssci.2020.105077.2023-01-27
54 S. Hartmann, T. Łodygowski, and G. Stavroulakis, “Special issue of the 10th German–Greek–Polish symposium on “Recent Advances in Mechanics” 2019,” Arch. Appl. Mech., vol. 91, no. 2, pp. 543–544, Feb. 2021, doi: 10.1007/s00419-021-01896-3.2023-01-25
55 M. Keyvan-Ekbatani, R. C. Carlson, V. L. Knoop, and M. Papageorgiou, “Optimizing distribution of metered traffic flow in perimeter control: queue and delay balancing approaches,” Control Eng. Pract., vol. 110, May 2021, doi: 10.1016/j.conengprac.2021.104762.2023-01-18
56 A. Angelis-Dimakis, G. Arampatzis, T. Pieri, K. Solomou, P. Dedousis, and G. Apostolopoulos, “SWAN platform: a web-based tool to support the development of industrial solid waste reuse business models,” Waste Manag. Res., vol. 39, no. 3, pp. 489–498, Mar. 2021, doi: 10.1177/0734242X21989413.2023-01-18
57 A. Grigoriadis, G. Andrianaki, M. Tatarakis, E. P. Benis, and N. A. Papadogiannis, “Betatron-type laser-plasma x-ray sources generated in multi-electron gas targets,” Appl. Phys. Lett., vol. 118, no. 13, Mar. 2021, doi: 10.1063/5.0046184.2023-01-12
58 C. Diakaki and E. Grigoroudis, “Improving energy efficiency in buildings using an interactive mathematical programming approach,” Sustainability, vol. 13, no. 8, Apr. 2021, doi: 10.3390/su13084436.2023-01-12
59 D. Papanastasiou, D. Kounadis, I. Orfanopoulos, A. Lekkas, A. Zacharos, E. Raptakis, M.I. Gini, K. Eleftheriadis, and I.N. Nikolos, “Experimental and numerical investigations of under-expanded gas flows for optimal operation of a novel multipole differential ion mobility filter in the first vacuum-stage of a mass spectrometer,” Int. J. Mass Spectrom., vol. 465, July 2021, doi: 10.1016/j.ijms.2021.116605.2022-12-19
60 S. V. Savvopoulos, S. S. Voutetakis, S. Kuhn, and D. Ipsakis, “Theoretical feedback control scheme for the ultrasound-assisted continuous antisolvent crystallization of aspirin in a tubular crystallizer,” Ind. Eng. Chem. Res., vol. 60, no. 17, pp. 6221–6234, May 2021, doi: 10.1021/acs.iecr.1c00227.2022-12-19
Pages: |1 |2 |3 | 4 |5 |6 |7 |8 |9 |...