Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 46-60 από 1290 αποτελέσματα
46 N. Glaveli, P. Manolitzas, S. Palamas, C. Liassidis and E. Grigoroudis, “Breaking the curse: extracting strategic directions for hotel industry in Wuhan from TripAdvisor quantitative rating,” Anatolia, vol. 34, no. 2, pp. 275–279, Apr. 2023, doi: 10.1080/13032917.2022.2051194.2024-02-15
47 E. Doundoulakis, S. Papaefthimiou, and I. Sitzimis, “Environmental impact assessment of passenger ferries and cruise vessels: the case study of Crete,” Eur. Transp., no. 87, June 2022, doi: 10.48295/ET.2022.87.2.2024-02-15
48 G. Kyprianou, L. Doitsidis and S. A. Chatzichristofis, “Towards the achievement of path planning with multi-robot systems in dynamic environments,” J. Intell. Robot. Syst., vol. 104, no. 1, 2022, doi: 10.1007/s10846-021-01555-3.2024-02-09
49 E. Doundoulakis and S. Papaefthimiou, “Comparative analysis of fuel consumption and CO2 emission estimation based on ships activity and reported fuel consumption: the case of short sea shipping in Crete,” Greenhouse. Gas. Sci. Technol., vol. 12, no. 5, pp. 629–641, Oct. 2022, doi: 10.1002/ghg.2174.2024-02-08
50 E. Grigoroudis, V. S. Kouikoglou and Y. A. Phillis, “Transportation sustainability and relevant ranking of European countries,” J. Intell. Robot Syst., vol. 106, no. 2, Oct. 2022, doi: 10.1007/s10846-022-01736-8.2024-02-08
51 K. Zervoudakis and S. Tsafarakis, “A global optimizer inspired from the survival strategies of flying foxes,” Eng. Comput., vol. 39, no. 2, pp. 1583–1616, Apr. 2023, doi: 10.1007/s00366-021-01554-w.2024-02-08
52 Y. Wang, L. Wang, J. Guo, I. Papamichail, M. Papageorgiou, F.-Y. Wang, R. Bertini, W. Hua, and Q. Yang, “Ego-efficient lane changes of connected and automated vehicles with impacts on traffic flow,” Transp. Res. Part C Emerging Technol., vol. 138, May 2022, doi: 10.1016/j.trc.2021.103478.2024-02-01
53 L. Q. Machado, P. Alevras, D. Tcherniak, J. Wang, S. Zhou, and D. Yurchenko, “Optimisation of a forced multi-beam piezoelectric energy harvester,” Energy Convers. Manage., vol. 270, Oct. 2022, doi: 10.1016/j.enconman.2022.116257.2024-01-31
54 G. Mihalakakou, M. Souliotis, M. Papadaki, G. Halkos, J. Paravantis, S. Makridis, and S. Papaefthimiou, “Applications of earth-to-air heat exchangers: a holistic review,” Renewable Sustainable Energy Rev., vol. 155, Mar. 2022, doi: 10.1016/j.rser.2021.111921.2024-01-18
55 Y. Wang, X. Yu, J. Guo, I. Papamichail, M. Papageorgiou, L. Zhang, S. Hu, Y. Li, and J. Sun, “Macroscopic traffic flow modelling of large-scale freeway networks with field data verification: State-of-the-art review, benchmarking framework, and case studies using METANET,” Transp. Res. Part C Emerging Technol., vol. 145, Dec. 2022, doi: 10.1016/j.trc.2022.103904.2024-01-18
56 G. Giannarakis, A. Andronikidis, C. Zopounidis, N. Sariannidis, and K. P. Tsagarakis, “Determinants of Global Reporting Initiative report: a comparative study between USA and European companies,” Sustainable Prod. Consumption, vol. 35, pp. 376-387, Jan. 2023, doi: 10.1016/j.spc.2022.11.014.2024-01-16
57 N. M. Papadakis, F. Aletta, J. Kang, T. Oberman, A. Mitchell, and G. E. Stavroulakis, “Translation and cross-cultural adaptation methodology for soundscape attributes – a study with independent translation groups from English to Greek,” Appl. Acoust., vol. 200, Nov. 2022, doi: 10.1016/j.apacoust.2022.109031.2024-01-15
58 G. Varvoutis, S. A. Karakoulia, M. Lykaki, S. Stefa, V. Binas, G. E. Marnellos, and M. Konsolakis, “Support-induced modifications on the CO2 hydrogenation performance of Ni/CeO2: the effect of ZnO doping on CeO2 nanorods,” J. CO2 Util., vol. 61, July 2022, doi: 10.1016/j.jcou.2022.102057.2024-01-15
59 I. Karafyllis, D. Theodosis, and M. Papageorgiou, “Lyapunov-based two-dimensional cruise control of autonomous vehicles on lane-free roads,” Automatica, vol. 145, Nov. 2022, doi: 10.1016/j.automatica.2022.110517.2024-01-05
60 M. Pantourakis, S. Tsafarakis, K. Zervoudakis, E. Altsitsiadis, A. Andronikidis, and V. Ntamadaki, “Clonal selection algorithms for optimal product line design: a comparative study,” Eur. J. Oper. Res., vol. 298, no. 2, pp. 585-595, Apr. 2022, doi: 10.1016/j.ejor.2021.07.006.2024-01-05
Pages: |1 |2 |3 | 4 |5 |6 |7 |8 |9 |...