Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 61-75 από 1029 αποτελέσματα
61 A. Argentiero, C.A. Bollino, S. Micheli and C. Zopounidis, "Renewable energy sources policies in a Bayesian DSGE model," Renew. Energy, vol. 120, pp. 60-68, May 2018. doi: 10.1016/j.renene.2017.12.0572019-09-13
62 Α. Jamshidnejad, Ι. Papamichail, Μ. Papageorgiou and B. De Schutter, "Sustainable model-predictive control in urban traffic networks: efficient solution based on general smoothening methods," IEEE Trans. Control Syst. Technol., vol. 26, no. 3, pp. 813-827, May 2018. doi: 10.1109/TCST.2017.26991602019-09-13
63 Ν. Arnaoutakis, F. Kanellos and S. Papaefthimiou, "Combined operation, modeling and life cycle assessment of a generic hybrid power system installed in Crete," Energy Syst., vol. 9, no. 2, pp. 343-359, May 2018. doi: 10.1007/s12667-017-0241-02019-09-13
64 Y.A. Phillis, N. Chairetis, E. Grigoroudis, F.D. Kanellos and V.S. Kouikoglou, "Climate security assessment of countries," Clim. Change, vol. 148, no. 1-2, pp. 25-43, May 2018. doi: 10.1007/s10584-018-2196-02019-09-12
65 I.V. Athanailidis, M.G. Rentoumis, Y.A. Katsigiannis and N. Bilalis, "Integration & assessment of recycling into c-Si photovoltaic module’s life cycle," Int. J. Sustain. Eng. vol. 11, no. 3, pp. 186-195, May 2018. doi: 10.1080/19397038.2018.14288332019-09-12
66 C. Zopounidis, M. Doumpos and D. Niklis, "Financial decision support: an overview of developments and recent trends," EURO J. Decis. Process., vol. 6, no. 1-2, pp. 63-76, Jun. 2018. doi: 10.1007/s40070-018-0078-32019-09-09
67 C. Zopounidis, D. Niklis and M. Doumpos, "“Financial decision support”: feature issue editorial," EURO J. Decis. Process., vol. 6, no. 1-2, pp. 61-62, Jun. 2018. doi: 10.1007/s40070-018-0080-92019-09-09
68 D. Manolis, C. Diakaki, I. Papamichail and M. Papageorgiou, "Simulation investigations of the coordinated traffic-responsive signal control strategy TUC with actuation at the local junction level," Eur. Transp. Res. Rev., vol. 10, no. 2, Jun. 2018. doi: 10.1186/s12544-018-0302-z2019-09-06
69 G. Georgiou, G.A. Foutsitzi and G.E. Stavroulakis, "Nonlinear discrete-time multirate adaptive control of non-linear vibrations of smart beams," J. Sound and Vib., vol. 423, pp. 484-519, Jun. 2018. doi: 10.1016/j.jsv.2017.11.0302019-09-06
70 Μ. Souliotis, G. Panaras, P.A. Fokaides, S. Papaefthimiou and S.A. Kalogirou, "Solar water heating for social housing: energy analysis and life cycle assessment," Energ. Buildings, vol. 169, pp. 157-171, Jun. 2018. doi: 10.1016/j.enbuild.2018.03.0482019-09-05
71 C. Zopounidis, M. Doumpos and K. Kosmidou, "Preface: analytical models for financial modeling and risk management," Ann. Oper. Res., vol. 266, no. 1-2, Jul. 2018. doi: 10.1007/s10479-018-2892-12019-09-04
72 A.C. Kakas, P. Moraitis and N. Spanoudakis, "Gorgias: applying argumentation," Argument & Computation, vol. 10, no. 1, pp. 55-81, Dec. 2019. doi: 10.3233/AAC-1810062019-09-03
73 T. Mens, A. Decan and N. I. Spanoudakis, "A method for testing and validating executable statechart models," Softw. Syst. Model, vol. 18, no. 2, pp. 837–863, Apr. 2019. doi: 10.1007/s10270-018-0676-32019-09-03
74 A.S. Xanthopoulos, S. Ioannidis and D.E. Koulouriotis, "Optimal adaptive Kanban-type production control," Int. J. Adv. Manuf. Technol., vol. 97, no. 5-8, pp. 2887-2905, July 2018. doi: 10.1007/s00170-018-2110-y2019-09-02
75 G. Perraki, C. Roncoli, I. Papamichail and M. Papageorgiou, "Evaluation of a model predictive control framework for motorway traffic involving conventional and automated vehicles," Transp. Res. Part C Emerg. Technol., vol. 92, pp. 456-471, July 2018. doi: 10.1016/j.trc.2018.05.0022019-09-02
Pages: |1 |2 |3 |4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10 |...