Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 61-75 από 1290 αποτελέσματα
61 I. A. Poimenidis, N. Papakosta, A. Manousaki, A. Klini, M. Farsari, S. D. Moustaizis, and P. A. Loukakos, “Electrodeposited laser – nanostructured electrodes for increased hydrogen production,” Int. J. Hydrogen Energy, vol. 47, no. 16, pp. 9527-9536, Feb. 2022, doi: 10.1016/j.ijhydene.2022.01.062.2024-01-05
62 H. Dastres, S. Mohammadreza Ebrahimi, M. Malekzadeh, and F. Gordillo, “Robust adaptive parameter estimator design for a multi-sinusoidal signal with fixed-time stability and guaranteed prescribed performance boundary of estimation error,” J. Franklin Inst., vol. 360, no. 1, pp. 223-250, Jan. 2023, doi: 10.1016/j.jfranklin.2022.11.016.2024-01-05
63 I. Kostakis, and K. P. Tsagarakis, “The role of entrepreneurship, innovation and socioeconomic development on circularity rate: empirical evidence from selected European countries,” J. Cleaner Prod., vol. 348, May 2022, doi: 10.1016/j.jclepro.2022.131267.2024-01-05
64 V. Kouloumpis, and X. Yan, “Life cycle assessment of a novel metal recovery method from co-processing of coal mine waste and low-grade printed circuit boards,” J. Environ. Manage., vol. 314, July 2022, doi: 10.1016/j.jenvman.2022.115074.2024-01-04
65 I. D'Adamo, M. Ribichini, and K. P. Tsagarakis, “Biomethane as an energy resource for achieving sustainable production: economic assessments and policy implications,” Sustainable Prod. Consumption, vol. 35, pp. 13-27, Jan. 2023, doi: 10.1016/j.spc.2022.10.014.2023-12-22
66 A. Tiganis, E. Grigoroudis, and P. Chrysochou, “Customer satisfaction in short food supply chains: a multiple criteria decision analysis approach,” Food Qual. Preference, vol. 104, Mar. 2023, doi: 10.1016/j.foodqual.2022.104750.2023-12-22
67 S. Malakis, and T. Kontogiannis, “Team adaptation and safety in aviation,” Saf. Sci., vol. 158, Feb. 2023, doi: 10.1016/j.ssci.2022.105985.2023-12-22
68 G. Tsironis, T. Daglis, and K. P. Tsagarakis, “Social media and EU companies' engagement in circular economy: a LinkedIn approach,” Sustainable Prod. Consumption, vol. 32, pp. 802-816, July 2022, doi: 10.1016/j.spc.2022.06.006.2023-12-22
69 A. Marinakis, P. Alevras, and A. Antoniadis, “A systematic analysis of the power skiving process using a novel gear manufacturing simulation software,” Simul. Modell. Pract. Theory, vol. 123, Feb. 2023, doi: 10.1016/j.simpat.2022.102711.2023-12-21
70 D. Trachanatzi, M. Rigakis, M. Marinaki, and Y. Marinakis, “A modified Ant Colony System for the asset protection problem,” Swarm Evol. Comput., vol. 73, Aug. 2022, doi: 10.1016/j.swevo.2022.101109.2023-12-21
71 E. Krassadaki, S. Tsafarakis, V. Kapenis, and N. Matsatsinis, “The use of ICT during lockdown in higher education and the effects on university instructors,” Heliyon, vol. 8, no. 11, Nov. 2022, doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e11214.2023-12-20
72 F. Tajdari, C. Roncoli and M. Papageorgiou, "Feedback-based ramp metering and lane-changing control with connected and automated vehicles," IEEE Trans. Intell. Transp. Syst., vol. 23, no. 2, pp. 939-951, Feb. 2022, doi: 10.1109/TITS.2020.3018873.2023-11-09
73 A. Lampropoulos, V. D. Binas, L. Zouridi, C. Athanasiou, M. A. Montes-Morán, J. A. Menéndez, M. Konsolakis, and G. E. Marnellos, “CO2 gasification reactivity and syngas production of Greek lignite coal and ex-situ produced chars under non-isothermal and isothermal conditions: structure-performance relationships,” Energies, vol. 15, no. 3, Jan. 2022, doi: 10.3390/en15030679.2023-10-10
74 S. Kappou, M. Souliotis, S. Papaefthimiou, G. Panaras, J. A. Paravantis, E. Michalena, J. M. Hills, A. P. Vouros, A. Ntymenou, and G. Mihalakakou, “Cool pavements: state of the art and new technologies,” Sustainability, vol. 14, no. 9, Apr. 2022, doi: 10.3390/su14095159.2023-09-22
75 P. Eirinakis, S. Lounis, S. Plitsos, G. Arampatzis, K. Kalaboukas, K. Kenda, J. Lu, J. M. Rožanec, and N. Stojanovic, “Cognitive digital twins for resilience in production: a conceptual framework,” Information, vol. 13, no. 1, Jan. 2022, doi: 10.3390/info13010033.2023-09-19
Pages: |1 |2 |3 |4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10 |...