Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 76-90 από 1029 αποτελέσματα
76 M. Rostami-Shahrbabaki, A.A. Safavi, M. Papageorgiou and I. Papamichail, "A data fusion approach for real-time traffic state estimation in urban signalized links," Transp. Res. Part C Emerg. Technol., vol. 92, pp. 525-548, July 2018. doi: 10.1016/j.trc.2018.05.0202019-09-02
77 K. Makantasis and M. Papageorgiou, "Motorway path planning for automated road vehicles based on optimal control methods," Transportation Res. Rec., vol. 2672, no. 19, pp. 112-123, July 2018. doi: 10.1177/03611981187807102019-09-02
78 A.I. Delis, I.K. Nikolos and M. Papageorgiou, "A macroscopic multi-lane traffic flow model for ACC/CACC traffic dynamics,"Transport. Res. Rec.," vol. 2672, no. 20, pp. 178-192, 2018. doi: 10.1177/03611981187868232019-08-30
79 L. De Tommasi, H. Ridouane, G. Giannakis, K. Katsigarakis, G. N. Lilis and D. Rovas, "Model-based comparative evaluation of building and district control-oriented energy retrofit scenarios," Buildings, vol. 8, no. 7, July 2018. doi: 10.3390/buildings80700912019-08-30
80 G. S. Atsalakis, I. G. Atsalaki and C. Zopounidis, "Forecasting the success of a new tourism service by a neuro-fuzzy technique," Eur. J. Oper. Res., vol. 268, no. 2, pp. 716-727, Aug. 2018. doi: 10.1016/j.ejor.2018.01.0442019-08-29
81 E. G. Carayannis, S. Rozakis and E. Grigoroudis, "Agri-science to agri-business: the technology transfer dimension," J. Technol. Transf., vol. 43, no. 4, pp. 837-843, Aug. 2018. doi: 10.1007/s10961-016-9527-y2019-06-19
82 M. Lykaki, E.Pachatouridou, S.A.C. Carabineiro, E. Iliopoulou, C. Andriopoulou, N. Kallithrakas-Kontos, S. Boghosian and M. Konsolakis, "Ceria nanoparticles shape effects on the structural defects and surface chemistry: implications in CO oxidation by Cu/CeO2 catalysts", Appl. Catal. B-Environ., vol. 230, pp. 18-28, Aug. 2018. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.02.0352019-06-19
83 D. Ipsakis, T. Kraia, M. Konsolakis and G. Marnellos, "Remediation of Black Sea ecosystem and pure H2 generation via H2S-H2O co-electrolysis in a proton-conducting membrane cell stack reactor: a feasibility study of the integrated and autonomous approach," Renew. Energ., vol. 125, pp. 806-818, Sept. 2018. doi: 10.1016/j.renene.2018.03.0052019-06-06
84 N. M. Papadakis and G. E. Stavroulakis, "Low cost omnidirectional sound source utilizing a common directional loudspeaker for impulse response measurements," Appl. Sci., vol. 8, no. 9, Sept. 2018. doi: 10.3390/app80917032019-06-03
85 B. Conde, P. Eguía, G. E. Stavroulakis and E. Granada "Parameter identification for damaged condition investigation on masonry arch bridges using a Bayesian approach," Eng. Struct., vol. 172, pp. 275-284, Oct. 2018. doi: 10.1016/j.engstruct.2018.06.0402019-06-03
86 V. Girardin, P. Regnault and C.H. Skiadas "Foreword: Special issue on the future of applied stochastic models and data analysis," Appl. Stoch. Models Bus. Ind., vol. 34, no. 6, pp. 760-761, Nov.-Dec. 2018. doi: 10.1002/asmb.24042019-06-03
87 M. Souliotis, N. Arnaoutakis, G. Panaras, A. Kavga and S. Papaefthimiou, "Experimental study and Life Cycle Assessment (LCA) of hybrid photovoltaic/thermal (PV/T) solar systems for domestic applications," Renew. Energ., vol. 126, pp. 708-723, Oct. 2018. doi: 10.1016/j.renene.2018.04.0112019-05-31
88 W. Zhao, D. Ngoduy, S. Shepherd, R. Liu and M. Papageorgiou," A platoon based cooperative eco-driving model for mixed automated and human-driven vehicles at a signalised intersection", Transp. Res. Part C Emerg. Technol., vol. 95, pp. 802-821., Oct. 2018. doi: 10.1016/j.trc.2018.05.0252019-05-31
89 A. I. Dimitras, C. Gaganis and F. Pasiouras, "Financial reporting standards’ change and the efficiency measures of EU banks," Int. Rev. Financ. Anal., vol. 59, pp. 223-233, Oct. 2018. doi: 10.1016/j.irfa.2018.08.0082019-05-31
90 E. Grigoroudis "Practices and attitudes to environmental management in the hotel industry," Int. J. Soc. Ecol. Sust. Dev., vol. 9, no. 4, pp. 61-79, Oct.-Dec. 2018. doi: 10.4018/IJSESD.20181001042019-05-31
Pages: |1 |2 |3 |4 |5 | 6 |7 |8 |9 |10 |11 |...